Nieuwsbrief

Erfgoed van andere tijden, erfgoed in andere tijden

Inhoudsopgave

Andere tijden
Vrijwilliger
Hemelsbreed
Stagiaire Evangelische Theologische Faculteit
Expertisedeling
Erfgoeddag 2021
Aanwinsten
In- en uitschrijvingen

Evadoc E-nieuwsbrief 11-1 Winter 2020-2021

Andere tijden

De inrichting van onze maatschappij is sinds half maart grondig veranderd door de coronamaatregelen. Dat heeft uiteraard ook zijn impact (gehad) op de activiteiten van Evadoc. Een tijdlang kon de fysieke collectie niet geraadpleegd worden in de leeszaal van KADOC-KU Leuven. Momenteel is dat weer mogelijk op afspraak. Omdat de situatie steeds kan veranderen, verwijs ik nu naar deze link voor het laatste nieuws met betrekking tot coronamaatregelen op KADOC. Uiteraard worden de gepaste maatregelen toegepast om uw gezondheid tijdens een bezoek zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Dat gezegd zijnde, bij het verwerken van archief wordt je geregeld geconfronteerd met het feit dat tijden veranderen. In het archief van de Europese Evangelische Alliantie zat een ongebruikt toegangsticket voor de Wartburg, uitgegeven kort voor de het doorknippen van het IJzeren Gordijn. In de zestiende eeuw zat Maarten Luther een tijd ondergedoken op dit kasteel dat tijdens de Koude Oorlog in Oost-Duitsland lag. De tekst op de achterkant is een mooie illustratie van het “marxistisch Lutherbeeld” dat de DDR sinds 1978 propageerde.

Vrijwilliger

Op 1 maart 2020 begon Jakob Broersma als vrijwilliger te werken. Het was de bedoeling dat hij de nieuwe aanwinsten zou registreren in de bibliotheekcatalogus. De coronamaatregelen doorkruisten al snel deze plannen. Gelukkig is Jakob wel van plan om, zodra het voor hem verantwoord is, terug naar KADOC te komen om ons wekelijks een middagje te komen helpen.

Overigens kunnen we nog wel meer vrijwilligers gebruiken! Aarzel dus niet om contact op te nemen. We zullen dan samen de mogelijkheden te bekijken.

 

Hemelsbreed

In onze nieuwsbrief van september 2019, hebben we het project ‘Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen.’ aan u voorgesteld. KADOC en PARCUM, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, willen zo de het erfgoed en de erfgoednoden van de erkende erediensten in Vlaanderen in kaart brengen. Daarin zijn inmiddels belangrijke stappen gezet. Van juni 2019 tot en met januari 2020 werden – samen met de betrokken representatieve organen – de lokale geloofsgemeenschappen bevraagd naar hun erfgoed. Evadoc heeft, binnen de werking van KADOC, de protestants-evangelische en anglicaanse eredienst voor haar rekening genomen.

 

Op 18 november 2020 werden de resultaten in de vorm van een onderzoeksrapport gepresenteerd op een webinar met bijna 100 deelnemers uit binnen- en buitenland. Bij de bevraagde protestants-evangelische kerkgemeenten viel onder andere op dat lang niet iedereen een inventaris heeft opgemaakt van de aanwezige objecten. Gelukkig is hiervoor enkele jaren geleden al een praktische handleiding ontwikkeld, die we bij deze ook nog even onder de aandacht willen brengen. Verder kwam een duidelijke nood aan ondersteuning en advies rond de opslag en ordening van papieren en digitaal archief, alsook rond de raadpleging van het archief en de privacy-reglementering aan het licht. Diezelfde archiefnood troffen we ook aan bij de anglicaanse parochies. Uiteraard zullen we het nodige materiaal ontwikkelen of verwijzen naar bestaande materialen om de lokale geloofsgemeenschappen van dienst te zijn bij hun erfgoednoden. U kunt het volledige onderzoeksrapport opvragen via deze link.

Het rapport is geen eindstation, maar een belangrijke mijlpaal bij het in kaart brengen van het divers religieus erfgoed en de daaraan verbonden noden in Vlaanderen. In het vervolgtraject zal er niet alleen actielijnen worden ontwikkeld voor de bevraagde erediensten, er zal ook worden ingezet op verbreding en internationalisering. Via diverse kanalen zullen we u hiervan op de hoogte houden.

St. George, Knokke

Tot slot wil ik ook nog even uw aandacht vragen voor de korte filmpjes die in het kader van dit project zijn gemaakt om per eredienst een deel van het erfgoed in de kijker te plaatsen. Het filmpje voor de protestants-evangelische eredienst werd gedraaid in het Evangelisch Centrum in Deurne en kunt u onder andere bekijken via deze link.

De opnames voor het anglicaans erfgoed vonden plaats in het kerkgebouw van St. George’s Anglican Church in Knokke. U kunt dat bekijken via deze link. Benieuwd naar de filmpjes over alle zes erkende erediensten, surf dan naar deze playlist.
Stagiaire Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

Voormalige locatie van een internationale kerk in Gent.

Normaal gezien zou Marije Roeleveld, studente aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, van in de periode februari-april 2020 bij ons haar stage lopen. Helaas zorgde de uitbraak van COVID19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen voor de nodige obstakels. Uiteindelijk kon ze haar stage toch nog succesvol afronden.

Marije heeft aan de hand van de Hemelsbreed-vragenlijst zo’n 30 internationale of migrantenkerken in Gent bevraagd naar hun erfgoed. Doordat deze gemeenschappen regelmatig verhuizen, is contactname en opvolging van deze kerkgemeenten soms een hele uitdaging. De door haar verzamelde informatie vormt een belangrijke aanvulling op de antwoorden die al verzameld waren via het project ‘Hemelsbreed.’
 

 

 

Expertisedeling

Evadoc krijgt geregeld vragen uit binnen- èn buitenland vragen over protestants-evangelisch erfgoed en de geschiedenis van deze levensbeschouwing in Vlaanderen, België en de voormalige kolonies. Die vragen komen niet alleen van academici. Ook mensen die zich bijvoorbeeld willen verdiepen in hun familiegeschiedenis of het verleden van de kerkgemeente waartoe ze behoren, kloppen bij ons aan.

Een andere vorm van expertisedeling is het geven van gastcolleges. Jaarlijks geeft consulent Aaldert Prins een gastcollege aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven over de geschiedenis van het protestants-evangelicalisme in Vlaanderen sinds de 19e eeuw. Het is ook een traditie geworden dat hij aan de KU Leuven jaarlijks de studenten die het bachelorvak “Religie in Europa: structuren en culturen” volgen kennis laat maken met het protestantisme maar ook met de werking van Evadoc.

Erfgoeddag 2021

Omdat de jaarlijke Erfgoeddag dit voorjaar niet kon doorgaan, is het thema, ‘De Nacht,‘ en de opzet, een heel weekend, doorgeschoven naar 2021. 

Dit is een ideale gelegenheid voor kerkgemeenten om hun erfgoed te presenteren aan een breed publiek. Wie deel wil nemen aan het erfgoedweekend van zaterdag 24 april en zondag 25 april 2021.

een ideale gelegenheid voor kerkgemeenten en organisaties in Vlaanderen en Brussel om met hun erfgoed naar buiten te treden. Het thema voor de 20e editie is ‘De Nacht‘ en net als vorig jaar is de Erfgoeddag voor deze jubileumeditie uitgebreid tot een heel weekend: zaterdag 24 april en zondag 25 april 2020.  De inschrijvingen sluiten op 18 januari 2021.

Om u op weg te helpen met welk soort activiteiten u zou kunnen deelnemen is er de traditionele inspiratiebrochure

Aanwinsten

Naar goede gewoonte werpen we ook een blik op de aanwinsten van 2020.
Zo zijn de volgende nieuwe boeken aan onze collectie toegevoegd:

 • Jan Maes: De ster en het kruis. De Gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel (1931-1948)
 • Margreet Groeneveld, Mozaïek, verhalenbundel; overleven in en na prostitutie, uitbuiting en mensenhandel.
 • Maarten Hertoghs, Asaja
 • Bruno Sebrechts, Uw licht op mijn schaduw
 • Johan Lukasse, Gods werk in mijn vierde levenskwartaal

 

 

 

 

 

Réactions d’un papa chrétien envers sa fille musulmane

 • David Bouillon, L’Eglise et les malades du 2e siècle à nos jours 

 

 

 

 

 

 

 

 
De collectie wordt van tijd tot tijd ook uitgebreid met oudere publicaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Leven en streven van Abraham Hans (1982)
 • Kerken en vrede. Een geschiedenis van de Wereldbond voor Internationale Vriendschap door de Kerken (1989)
 • Het getal van de Nederlandsche martelaars der 16de eeuw (1908)
 • Rien sans Dieu Plans et suggestions pour le travail religieux à l’Union Cadette (1941)

Ook de collectie tijdschriften blijft groeien en verbreden. Soms betreft het een aanvulling van ontbrekende nummers, in andere gevallen gaat het om nieuwe titels in de collectie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Kerkblad van de Evangelische Kerk in Balen
 • Tijdschrift van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en Vlaanderen
 •  MEMO, kerkblad van de VPKB in Turnhout
 • De Protestantse Stem, tijdschrift van de Protestantse Omroep
 • Evangelie Huis aan Huis
 • Jong & Vrij + Tegenstroom
 • Kapelbode, kerkblad van de VPKB in Brasschaat
 • Agapè
 • Credo kerkblad van de VPKB te Malmédy.

Steun ons

U kunt Evadoc op verschillende manieren steunen. Zo is het mogelijk om als vrijwilliger onze werking te versterken. U kunt ons ook financieel een duwtje in de rug geven. Dat kan door rechtstreeks een gift over te maken op ons rekeningnummer: BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Leuven.

Het is ook mogelijk via Facebook uw vriendenkring op te roepen ons te steunen, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw verjaardag. Facebook stort het volledige bedrag na afloop van de inzamelingsactie door naar onze bankrekening.

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zich in- of uitschrijven voor de Evadoc nieuwsbrief