Onderzoek en publieksdiensten

Evadoc stimuleert en ondersteunt historisch onderzoek in verband met zijn collectie. Hiervoor zijn onderzoekers uit binnen- en buitenland al op bezoek geweest.

Op 28 maart 2015 werd succesvol een dissertatie verdedigd op basis van het bij Evadoc in beheer gegeven archief van de Belgische Evangelische Zending.
Verder is een Bachelor-proef in voorbereiding over de Belgische protestantse pers over het Tweede Vaticaans Concilie.
Ook werden archieven geconsulteerd in verband met onderzoek naar de invloed van Amerikaans evangelicalisme op het Europees protestantisme.

Aan de KU Leuven werd succesvol een masterthesis verdedigd over de eerste jaren van het tijdschrift de Kruisbanier.

Evadoc zal het initiatief nemen tot – of betrokken worden bij – publicaties die betrekking hebben op de geschiedenis van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap in Vlaanderen (België) sedert 1800.

2012: De Tandem, een eenmalige glossy naar aanleiding van 40 jaar ECV en 60 jaar VEG
2014: Jubileumblad naar aanleiding van 75 jaar EJV.

Evadoc is altijd op zoek naar nieuwe archieven of bibliotheekmateriaal van protestants-evangelische signatuur in zijn Vlaamse, Belgische en internationale context. Wilt u bibliotheekmateriaal schenken of uw archieven laten beheren door Evadoc, neemt u dan per mail contact met ons op.

Eerder georganiseerde studiedagen en workshops

19 oktober 2019 Studie- en ontmoetingsdag 10 jaar Evadoc

17 oktober 2019 KADOC – Evadoc seminarie met Hans Krabbendam: (Be)keerpunt: Amerikaanse protestanten en hun Europese zendingsprojecten 1945-1975

18 februari 2017 i.s.m. FARO en CRKC: Studienamiddag voor protestants-evangelische kerken: presentatie Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen

30 mei 2015 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

21 juni 2014 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

22 juni 2013 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

9 juni 2012 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

22 november 2012 ism KADOC: Infonamiddag LIAS: Digitale documenten beheren en bewaren, nu en in de toekomst

9 juni 2012 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

19 februari 2011 ism KADOC :Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

20 november 2010 Archiefzorg voor de plaatselijke kerk – een inleiding

24 april 2010 De identiteit van de evangelische christenen in Vlaanderen en hun historisch erfgoed

Eerder georganiseerde tentoonstellingen

27 april 2014 Van Belgische soldaat tot alle Brusselaars, tentoonstelling in het kader van de Vlaamse erfgoeddag