Nieuwsbrief

Zomerse update

Evadoc Nieuwsbrief Zomer 2024

Inhoudsopgave

Game on!
To Bridge a Gap!
Joni & Friends Europe
Praag
Anglicaans erfgoed
Aanwinsten
Archief overbrengen?
In- of uitschrijven

Game on!

Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn het Europees kampioenschap voetbal voor mannen en de Tour de France in volle gang en staan de Olympische Zomerspelen op het punt te beginnen. Het thema van de Erfgoeddag in de Vlaamse Gemeenschap voor 2025 is “Game On!” Sport en spel zijn misschien niet direct onderwerpen die je associeert met het erfgoed van de protestants-evangelische gemeenschappen, maar er zijn toch interessante aanknopingspunten. Ik geef twee voorbeelden. In archieven kun je bijvoorbeeld discussies en standpunten vinden over sporten op zondag. Ook de duivensport was niet voor iedereen acceptabel. Niet zo zeer vanwege de sport zelf, maar vanwege het schenken van alcohol in de duivensportcafés.

Dit jaar is het exact 15 jaar geleden dat de vzw Evadoc werd opgericht. Dankzij een samenwerkingsprotocol met KADOC-KU Leuven is er een goede dienstverlening opgebouwd en is er al veel materiaal verzameld over de protestants-evangelische aanwezigheid in onze regio. Naast het bewaren en ontsluiten van archieven, verzamelen we ook publicaties zoals boeken en tijdschriften. Op dit moment omvat de Evadoc-collectie binnen KADOC ruim 1.200 titels. Het oudste werk dateert uit 1808, terwijl het nieuwste dit jaar is verschenen. De protestants-evangelische gemeenschap in ons land kun je enigszins vergelijken met een quilt, samengesteld uit vele verschillende stukjes stof van diverse kleuren en materialen. Deze diversiteit zie je onder andere terug in de talen van de publicaties in de Evadoc-collectie: ruim de helft is in het Nederlands, ongeveer 35% in het Frans, en zo’n 7% in het Engels. Ook Duits, Noors, Zweeds, Italiaans, Portugees en Swahili zijn vertegenwoordigd. Sommige werken zijn zelfs in meerdere talen geschreven. Als expert van Evadoc binnen KADOC voor het protestants-evangelisch en anglicaans erfgoed, beschouw ik het als een sport om samen met u de collectie van archieven en publicaties verder uit te breiden. Hierdoor kunnen belangstellenden en onderzoekers met behulp van deze bronnen antwoorden vinden op hun vragen over deze geloofsgemeenschappen in onze steken. Neem gerust contact op als u materiaal bij ons wil onderbrengen.

To Bridge a Gap

Op 1 oktober 2023 is het driejarige, door de Vlaamse overheid gefinancierde KADOC-erfgoedproject ‘To Bridge a Gap’ van start gegaan. Dit project richt zich op het roerend en immaterieel erfgoed van de Sub-Saharaanse gemeenschappen en documenteert hun migratie vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Vlaanderen. Omdat een groot deel van deze gemeenschappen zich als protestants-evangelisch identificeert, doet KADOC voor dit project een beroep op de expertise van Evadoc. In het eerste projectjaar wordt gewerkt in de regio Aalst-Ninove-Denderleeuw, waar sinds het begin van de 21e eeuw ruim 20 internationale of migrantenkerkgemeenten zijn ontstaan. Meer informatie vindt u op de speciale projectpagina.

Joni & Friends Europe

Regelmatig lopen studenten van de Evangelische Theologische Faculteit-Leuven stage bij ons. Dit voorjaar verdiepte Marjolein Dernison zich zeven weken lang in de geschiedenis van Joni & Friends-Europe (JAF-Europe), dat van 1993-2000 in Brussel was gevestigd. Deze Europese tak van een grotere organisatie, in 1979 opgericht door de Amerikaanse Joni Eareckson-Tada, focust op mensen met een handicap en combineert praktische hulp met evangelisatie. Marjolein bestudeerde het archief van JAF-Europe, dat aan de vzw Evadoc is geschonken, en interviewde enkele betrokkenen. Op basis van haar onderzoek en interviews schreef zij een artikel over JAF-Europe. Zodra dit is verschenen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Praag

Eind augustus organiseert de Europese Evangelische Alliantie (EEA) samen met twee andere organisaties een conferentie over de identiteit van de evangelische beweging in het hedendaagse Europa. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het feit dat 50 jaar geleden een comité onder leiding van Billy Graham een Internationaal Congres over Wereld Evangelisatie organiseerde in Lausanne, Zwitserland. De daaruit ontstane ‘Lausanne-beweging’ heeft zich wereldwijd verspreid. Op de conferentie in Praag wordt onder andere teruggeblikt op de evolutie van de evangelische beweging in Europa van 1974 tot nu. Aaldert Prins zal hier een lezing houden over het archief van de Europese Evangelische Alliantie, dat bij Evadoc in bewaring is gegeven en bij KADOC-KU Leuven wordt bewaard. Dit biedt een mooie gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te verdiepen om gezamenlijk zorg te dragen voor het erfgoed van de evangelische beweging in Europa.

Anglicaans erfgoed

Op zaterdag 19 oktober 2024 wordt in de Saint Boniface Church in Antwerpen een praktische vorming gehouden over het erfgoed van de anglicaanse eredienst. Initiatiefnemers zijn het Centraal Comité voor de Anglicaanse Eredienst, KADOC en Parcum. Als expert van Evadoc binnen KADOC zal Aaldert Prins spreken over de zorg voor het documentair erfgoed. Het inschrijvingsformulier en meer informatie over dit boeiende tweetalige (Engels-Nederlands) evenement vindt u via deze link.

Aanwinsten

Traditiegetrouw brengen we u via dit kanaal ook op de hoogte van de belangrijkste aanwinsten van de afgelopen maanden.

Archief

Een nieuw archief dat aan onze zorg werd toevertrouwd is dat van de Eglise Protestante Evangélique Bruxelles-Woluwe. Op de website van deze kerkgemeente vindt u een kort historisch overzicht, dat teruggaat tot 1978.

Via Henk Lutjeharms hebben we de persoonsarchieven van prof. dr. W. Lutjeharms en Karel Blommaert ontvangen. In de volgende nieuwsbrieven zullen we hier zeker nog op terugkomen.  Bij het ophalen van de laatste dozen archief en documentatie, kwam het gesprek op de draagbare orgeltjes die vroeger vaak werden gebruikt door protestants-evangelische gemeenschappen tijdens activiteiten op pleinen en markten. Al snel werd zo’n orgeltje tevoorschijn getoverd, dat nog altijd muziek maakt. Het is prachtig om te zien dat ook dit erfgoed bewaard wordt voor volgende generaties.

Een andere aanwinst is het archief van de Belgische Gideons (1957-2023). De oorsprong van de Gideons ligt in de Verenigde Staten, waar in 1899 drie handelsreizigers het initiatief namen om in alle Amerikaanse hotels en motels een Bijbel beschikbaar te stellen. In aanloop naar Expo ’58 kwam deze organisatie ook naar België. Naast de nog steeds actieve Gideons International ontstond de vzw Belgische Gideons. Het archief van deze in 2023 opgeheven organisatie geeft door middel van de vele bestuursverslagen, jaarverslagen, briefwisselingen en de grote hoeveelheid bestelbonnen een goed inzicht in de werking, het bestuur en het uitgebreide netwerk van deze vereniging.

Publicaties

Aan onze collectie boeken werden de afgelopen maanden onder andere de volgende nieuwe titels toegevoegd:

 • Raymond Hausoul, Gids voor vergeving
 • Cheryl Crane – God overwinnaar
 • Stripverhaal Markus in nieuwe Vlaamse vertaling
 • Gerrit Vink, Oog in oog met Elia
 • Gottlieb Blokland, Ik ben een vreemdeling geweest; Evangelische gemeenten en migratie
 • Kelly Keasberry, Geworteld in verbinding – Een ecologische theologie voor de toekomst
 • Johan Temmerman, Verboden kennis; De andere kant van de westerse cultuur

Daarnaast zijn ook heel wat oudere titels bij ons binnengekomen. Hierbij een kleine bloemlezing:

 • Stapel Franstalige jeugdboeken van uitgeverij Le Phare
 • Daniël Walraed, Wie was toch die Abraham Hans?
 • Sous le Drapeau, orgaan van de protestantse aalmoezeniersdienst in het Belgisch leger
 • De Torenwachter, orgaan van de Nederlandstalige Scholen met de Bijbel
 • Entre Nous – Mission Méthodiste
 • Vuur, Bulletin voor charismatische theologie

 

Archief overbrengen?

Het is mogelijk om archief bij Evadoc onder te brengen. Als u het in bewaring geeft, bewaren en beheren wij uw archief, maar blijft u de eigenaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat we u altijd om toelating vragen als iemand iets uit uw archief wil raadplegen. De andere mogelijkheid is een schenking. Wij zorgen dan niet alleen voor het bewaren en beheren, maar gaan dan ook over het al dan niet raadplegen van het archief. Algemene richtlijnen voor het overdragen van papieren of digitaal archief vindt u hier en hier. Voor specifieke vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Aaldert Prins.

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zich in- of uitschrijven voor de Evadoc nieuwsbrief.