Archieven Bibliotheek CRKC documentair erfgoed Erfgoeddag Evangelicals Evangelischen financiële steun gegevensbeheer Grijze literatuur immaterieel erfgoed Interkerkelijke samenwerking jubileum KADOC KU Leuven Nieuwsbrief onroerend erfgoed Pinksterbeweging Protestanten publiekswerking Uncategorized Vlaanderen Vrij Evangelische Gemeenten

Samen zorgen voor ons erfgoed – E-nieuwsbrief 10-1 – September 2019

Samen zorgen voor ons protestants-evangelisch erfgoed
Studie- en ontmoetingsdag 19 oktober
EVADOC-KADOC Seminarie Hans Krabbendam
Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen
Aanwinsten
Steun ons
In- en uitschrijvingen

 

 

 

Samen zorgen voor ons protestants-evangelisch erfgoed

Na de relatieve rust van de zomermaanden is het vrijwel overal weer volle kracht vooruit. De komende maanden beloven een drukke tijd te worden voor Evadoc. Drukke tijden waarin het woord samenwerken centraal staat. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we samenwerken met KADOC-KU Leuven en CRKC-PARCUM aan een brede bevraging naar religieus erfgoed. Ook besteedt deze nieuwsbrief aandacht aan onze jubileumvieringen op 17 en 19 oktober 2019. Met sprekers uit binnen- en buitenland, van KADOC, de Evangelische Theologische Faculteit en de Universiteit Gent is ook daar samenwerking de rode draad.
Ook met u werken we graag samen. Wij delen graag onze expertise met u op het vlak van digitaal en papieren archiefbeheer. Andersom kunt u ons ook helpen door het signaleren van archieven en documentaire collecties die verloren dreigen te gaan, bijvoorbeeld na een overlijden of het sluiten van een kerk of organisatie.

Een andere vorm van samenwerking is door u op te geven als vrijwilliger. Sommige van deze taken kunnen van thuis uit gebeuren, andere opdrachten gebeuren in de gebouwen van KADOC.
Uiteraard is een financiële samenwerking ook mogelijk, bijvoorbeeld door een jubileumgift. Aan het eind van deze nieuwsbrief vind u de de nodige gegevens om ons financieel te ondersteunen.

Door deze en andere vormen van samenwerking slaagt Evadoc er in om een belangrijke bijdrage te leveren aan het bewaren en borgen van het protestants-evangelisch erfgoed in onze streken. Wij willen u van harte danken voor uw aandeel in dit project en hopen ook in de komende jaren samen met u door te gaan op de ingeslagen weg.
We hopen velen van u te zien op de lezing van Hans Krabbendam en onze studie- en ontmoetingsdag. Om praktische redenen moet u zich voor beide activiteiten inschrijven.

Studie- en ontmoetingsdag 19 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober 2019 willen we samen met u feestelijk stilstaan bij het tienjarig bestaan van Evadoc. We hebben een afwisselende studie- en ontmoetingsdag voor u samengesteld waarin het veelzijdige en veelkleurige erfgoed dat Evadoc bestrijkt aan bod zal komen. Ook de samenwerking met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven komt aan bod. Het namiddagprogramma sluiten we af met een drietal praktische workshops. Deelnemen kost slechts  €12,50 (koffie/thee en lunch inbegrepen) per persoon! U vindt het inschrijvingsformulier via deze link. Het volledige programma vind u hier.

EVADOC-KADOC Seminarie Hans Krabbendam

In het kader van de tienjarige samenwerking tussen Evadoc en KADOC-KU Leuven zal Dr. Hans Krabbendam op donderdag 17 oktober een KADOC-Evadoc seminarie verzorgen in Leuven. De doelgroep van deze seminaries zijn onderzoekers van binnen en buiten de KU Leuven. Krabbendam is sinds 2017 directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen en uitvoerig gepubliceerd over transatlantische religieuze geschiedenis. De titel van dit seminarie is: (Be)keerpunt: Amerikaanse protestanten en hun Europese zendingsprojecten 1945-1975. Zodra u zich hiervoor kunt inschrijven zal dit via diverse kanalen gecommuniceerd worden door Evadoc en KADOC.

Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen

Ons land kent een rijk en divers religieus erfgoed. Om de erfgoednoden van de erkende erediensten in kaart te brengen, hebben CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, een project opgestart onder de titel Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen. In samenwerking met de koepelorganisaties van de erkende erediensten is een online bevraging opgesteld. Na het verwerken en analyseren van de gegevens worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemende geloofsgemeenschappen. In een derde fase worden de resultaten gebundeld in een rapport dat op een studiedag wordt gepresenteerd. Tenslotte worden de gegevens gebruikt om erfgoeddiensten te ontwikkelen om maat van de diverse geloofsgemeenschappen. Door de intensieve samenwerking met KADOC-KU Leuven, neemt Evadoc de bevraging van de protestants-evangelische en de Anglicaanse eredienst.  Wij zullen u in de komende maanden geregeld op de hoogte houden over dit project via onze website en Social Media-kanalen.
Zelf deelnemen namens uw kerkgemeente? Neem even contact op met Aaldert Prins.

Erfgoeddag 2020

Omdat de Erfgoeddag volgend jaar 20 kaarsjes mag uitblazen, zullen de activiteiten een heel weekend duren. Noteer alvast zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020 in uw agenda!  Het thema zal zijn ‘De Nacht‘. Opnieuw een thema dus waar je als protestants-evangelische kerk of organisatie heel veel kanten mee uit kan. Meer informatie over de deelnameprocedure, infosessies et cetera vindt u op de website van de erfgoeddag. Als u dat wenst is assistentie van Evadoc bij uw evenement in het kader van de erfgoeddag bespreekbaar.

Aanwinsten

Publicaties

Naar goede gewoonte houden we u ook in deze e-nieuwsbrief op de van de aanwinsten voor onze collectie.

Via een kleine omweg kwamen we in het bezit van 2 boeken die vroeger gebruikt werden voor de lessen PEGO (protestants-evangelisch godsdienstonderwijs). Bijzonder is dat we ook nog kunnen nagaan wie het boek ontleend hebben.

Via een kleine omweg kwamen we in het bezit van 2 boeken die vroeger gebruikt werden voor de lessen PEGO (protestants-evangelisch godsdienstonderwijs). Bijzonder is dat we ook nog kunnen nagaan wie het boek ontleend hebben.

Verder ontvingen we enkele dozen franstalige publicaties, voornamelijk uitgaven van Editions Le Phare, Flavion.

Naast deze oudere publicaties zijn er ook verschillende gloednieuwe publicaties aan onze collectie toegevoegd. De erfenis, een bijbels dagboek van Wout van Wijngaarden is een goed voorbeeld van een publicaties die in eigen beheer is uitgegeven.

Heeft u zelf een boek in eigen beheer uitgegeven? Neem dan contact met ons op om ons een exemplaar te schenken.

Daarnaast zijn er ook aanwinsten die via een uitgeverij op de markt zijn gebracht. Goede voorbeelden hiervan zijn Glow, dagboek voor vrouwen door vrouwen, Gods toekomst voor de dieren door Raymond Hausoul en Succesvol minderen of stoppen met alcohol, geschreven door Michael Niclaus.

Als laatste boekenaanwinst vermelden we graag het boek waarin 100 jaar geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending beschreven staat: Uw woord is de waarheid / Ta parole est la vérité. Auteur Henk van Dorp heeft namelijk hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van het BEZ-archief dat bij Evadoc in bewaring is gegeven.

Naast boeken kent Evadoc ook een groeiende collectie kerkblaadjes. De meest recente aanwinst is de Kapelbode van VPKB De Olijftak in Brasschaat.
Ook het tijdschriftje van uw kerkgemeente, op papier en/of digitaal , is meer dan welkom bij ons. Mail ons op info@evadoc.be om hierover praktische afspraken te maken.

Archief

Ook in de collectie archieven kunnen we enkele aanwinsten vermelden. Zo zijn de archieven van Operatie Mobilisatie en De Kruisbanier verder aangevuld. Een volledig nieuwe aanwinst is het persoonsarchief van Armile Blanquet. Dit archief geeft een mooi inzicht in Franstalig Evangelisch België, met name dat van de Assemblées des Frères

Steun ons

Mede door uw financiële steun blijft Evadoc in staat dat de geschiedenis van de protestants-evangelische gemeenschap in onze contreien wordt bewaard en beschreven en via tentoonstellingen, publicaties etc. opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. U kunt vrijblijvend uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te 3001 Leuven (IBAN KREDBEBB).

 

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief