Collecties

De collectie omvat archieven, boeken, tijdschriften, brochures, affiches en audiovisuele publicaties van protestants-evangelische signatuur die in Vlaanderen (België) verschenen zijn en/of betrekking hebben op protestants-evangelisch Vlaanderen (België).

Publicaties zijn vrij raadpleegbaar. Voor archieven worden er in een contract van bewaargeving bijzondere voorwaarden van toegankelijkheid vastgelegd. Omdat het om privaatrechterlijke archieven gaat, kan de eigenaar allereerst zelf bepalen hoe lang het archief ‘gesloten’, dat wil zeggen niet raadpleegbaar, is. Aan a priori gevoelig materiaal wordt speciale aandacht besteed. Hierdoor is een veilige en gecontroleerde toegankelijkheid gegarandeerd. Wie archiefmateriaal wil raadplegen en/of kopiëren kan dit slechts na de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de verantwoordelijke. Afhankelijk van de gesloten overeenkomst is dit de eigenaar zelf of de vzw Evadoc.

Het bibliotheekmateriaal is te vinden via Limo de centrale toegang tot de diverse collecties van de KU Leuven-bibliotheken of via de KADOC toegang (deelcollectie: Evadoc).
Een deel van de collectie is gedigitaliseerd en kan worden gevonden via LIAS, het Leuvens Integraal Archiveringssysteem.