Agenda E-bulletin Nieuwsbrief

Gidsland Vlaanderen

Evadoc nieuwsbrief – voorjaar 2023

Inhoudsopgave

Gidsland Vlaanderen
Onze Hoop digitaal beschikbaar
Daar zit muziek in!
Jobstudente Liesbeth
30 jaar Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten
Jubilea protestants-evangelische kerkgemeenten in Luik en Schaarbeek
De lichtste inkt is beter dan het beste geheugen
Vlaamse Evangelische Familiedag
Aanwinsten
Archief overbrengen?
Erfgoedconsulent
In- of uitschrijven

Gidsland Vlaanderen

Tijdens de Nederlandse Historicidagen in Rotterdam presenteerde Aaldert Prins op 27 augustus 2022 het project ‘Hemelsbreed; Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’ van KADOC en PARCUM, waarin Evadoc de protestants-evangelische en anglicaanse eredienst voor zijn rekening nam. In zijn paper lag de focus op de mogelijkheden en obstakels voor historici om gebruik te maken van religieus erfgoed. Het aandachtige publiek constateerde dat de organisatie van archieven een spiegel kunnen zijn van de organisatie van de samenleving. Het project werd gezien als een goede inspiratie om ook in het Nederlandse archiefwezen meer aandacht te hebben voor het bewaren en borgen van andere culturen en religies.

Onze Hoop digitaal beschikbaar

In 2021 deden we samen met KADOC met succes een beroep op crowdfunding om de tijdschriften Onze Hoop / Notre Espérance te kunnen digitaliseren. Dankzij uw financiële steun konden we alle nummers die in ons bezit zijn digitaliseren. Inmiddels kunt u beide tijdschriften digitaal doorbladeren via de publiekscatalogus van KADOC.  Klik hier voor de toegang tot de jaargangen 1925-1963 van Onze Hoop. Klik hier voor de toegang tot de jaargangen 1925-1955 van Notre Espérance. Deze tijdschriften zijn niet alleen een goudmijn aan informatie over de Belgische Evangelische Zending (nu Vianova) en haar plaatselijke kerkgemeenten, het geeft ons ook een inkijkje hoe men in die kringen tegen nationale en internationale gebeurtenissen aankeek. Als we bijvoorbeeld de jaargang 1933 doorbladeren, dan zien we dat al kort na de machtsovername van Hitler in Duitsland bezorgd gerapporteerd wordt over het antisemitisch karakter van het Nazisme.

Daar zit muziek in!

Elke religie of levensbeschouwing heeft haar kenmerkende muziek- en podiumpraktijken. Het zijn tradities, gewoonten en rituelen die vaak een lange geschiedenis hebben en die in eigen kring heel vanzelfsprekend worden gevonden. Deze praktijken zijn onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van de levensbeschouwing, maar zijn tegelijkertijd ook immaterieel cultureel erfgoed. Vlaanderen kent al enige tijd een digitaal platform waar dit immaterieel erfgoed aan een breed publiek getoond kan worden. Om de religieuze diversiteit in ons land ook via dit kanaal zichtbaar te maken, hebben KADOC en PARCUM in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed en CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, de afgelopen maanden geloofsgemeenschappen gevraagd en begeleid om hun muziek- en podiumkunsten aan te melden op het onlineplatform Immaterieel erfgoed in Vlaanderen.’ Binnen KADOC neemt Evadoc de protestants-evangelische en anglicaanse eredienst voor haar rekening. Zo is bijvoorbeeld de samenzang tijdens de zondagse eredienst opgenomen in deze inventaris. Op deze themapagina zijn de eerste resultaten van deze registratiecampagne gebundeld. Wilt u zelf ook een erfgoedpraktijk aanmelden? Neem dan een kijkje op deze pagina. Hebt u wat assistentie nodig? We helpen u graag hierbij. Stuur hiervoor een mailtje naar info@evadoc.be.

Jobstudente Liesbeth 

Ons land telt honderden papieren en digitale nieuwsbrieven en periodieken van protestants-evangelische of anglicaanse kerkgemeenten, organisaties of denominaties. Het zijn uitingen van ons rijkgeschakeerde en zeer diverse religieus landschap. Evadoc probeert om zoveel mogelijk van deze publicaties in kaart te brengen en te verzamelen. Afgelopen zomer heeft jobstudent Liesbeth ons geholpen met de verwerking van honderden digitale nieuwsbrieven en tijdschriften. De meeste titels zullen binnenkort via de publiekscatalogus LIMO beschikbaar zijn. Die catalogus geeft ook aan hoe u die titels kunt raadplegen.

30 jaar Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten

In 1993 ontstond het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten uit een fusie van twee kleinere denominaties: De Broederschap van Pinkstergemeenten en Elim. In meerdere archieven die bij Evadoc zijn ondergebracht, zijn stukken te vinden over de voorbereidende gesprekken hierover. ETF-Leuven-student Jonathan Persoon doet dit academiejaar een onderzoeksstage bij Evadoc binnen KADOC-KU Leuven. Hij zal het fusieproces onderzoeken vanuit de diverse archiefbronnen, aangevuld met interviews van enkele personen die hierbij nauw betrokken waren. Zijn bevindingen zullen verwerkt worden in een artikel voor het VVP-orgaan Vlaanders en mogelijk in een wetenschappelijk artikel.

 

 

 

 

 

 

Jubilea protestants-evangelische kerkgemeenten in Luik en Schaarbeek

In 2019 vierde de Belgische Evangelische Zending, nu VIANOVA, haar 100-jarig bestaan. Wat bedoeld was als een interkerkelijke zendingsorganisatie die met de bestaande kerken in België zou samenwerken, groeide binnen enkele maanden uit tot een organisatie die verspreid over het hele land eigen lokale geloofsgemeenschappen ging oprichten. Dat betekent dat de oudste van deze lokale kerkgemeenten nu stuk voor stuk ook feestelijk stilstaan bij hun 100-jarig bestaan. Omdat het archief van VIANOVA aan de zorg van Evadoc is toevertrouwd, krijgen we regelmatig vragen vanuit deze kerkgemeentes om dit archief te raaplegen. Een recent voorbeeld is de Eglise Protestante Evangélique de Liège. In 1922 organiseerden zij hun eerste activiteiten in een gehuurd huis aan de Quai de la Bouverie.

De Vrij evangelische Bethelkerk in Schaarbeek begon in 1923 in het hoofdkwartier van VIANOVA. Via een aantal omzwervingen zijn ze sinds 1956 op de huidige locatie aan de Haachtsesteenweg te vinden. In het kader van hun jubileumviering is de hulp van Evadoc ingeroepen om hun archief op orde te brengen. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers is in het gebouw heel wat waardevol archief teruggevonden. Dat wordt door de vrijwilligers geordend, geïnventariseerd, waardoor. Hierdoor het veel efficiënter doorzocht kan worden op bepaalde onderwerpen. Door alles te verpakken in zuurvrij materiaal, zal dit papieren archief beter bewaard blijven voor de toekomst.

Wilt u ook gebruik maken van onze expertise voor het archief van uw kerkgemeente of organisatie? Neem dan contact op met de Evadoc consulent binnen KADOC. Samen zal dan een traject op maat worden uitgewerkt.

De lichtste inkt is beter dan het beste geheugen

Deze Chinese spreuk geeft heel goed het belang aan van goed informatiebeheer, en is zeker ook van toepassing op de vele kerkgemeenten, vzw’s en organisaties die ons protestants-evangelisch landschap rijk is. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je ervoor dat je belangrijke e-mails, notulen, foto’s, websites, et cetera niet alleen op korte termijn – vandaag, morgen of overmorgen – kunt lezen en gebruiken, maar ook op lange termijn?

Afgelopen najaar hebben we in heel Vlaanderen een vormingsavond over archivering en documentbeheer gehouden. De deelnemers waren heel enthousiast over de inhoud en toepasbaarheid van deze training. Daarom willen we dit jaar deze training opnieuw aanbieden, maar dan digitaal op maandag 25 september 2023 en donderdag 5 oktober 2023 in het Nederlands. Op woensdag 11 oktober 2023 in het Engels. Aanmelden voor een van deze data kan vanaf nu via deze link.

 

Voor wie

Voor iedereen die in een kerkgemeente of organisatie een secretariaatsfunctie heeft:

  • Secretaris van de kerkenraad/bestuursraad
  • Secretaris van het jeugdwerk, of een andere werking in de kerkgemeente
  • Webmaster, verantwoordelijke voor social media
  • Iedereen die geïnteresseerd is….

De avonden beginen om 19:45 en duren tot ongeveer 22:00 uur.
Ongeveer een week voor de avond waarvoor u zich hebt ingeschreven ontvangt u een link voor deze digitale activiteit.

Vlaamse Evangelische Familiedag

Op 22 oktober 2022 werd naar goede gewoonte weer de Vlaamse Evangelische Ontmoetingsdag gehouden in Oostmalle. Evadoc was als vanouds aanwezig op de informatiemarkt. Een ideale gelegenheid om de werking bekend te maken aan een breed publiek, contacten te leggen en vragen te beantwoorden. Het gebeurt geregeld dat tijdens dit soort landelijke activiteiten de basis wordt gelegd voor het in bewaring geven van archief of publicaties bij Evadoc. Ook in 2023 hopen we velen van u aan onze stand op deze of andere activiteiten te ontmoeten. Waar en wanneer kunt u vinden in de activiteitenkalender op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

AANWINSTEN

NIEUWE PUBLICATIES

Het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe publicaties aan onze collectie toegevoegd. In deze rubriek brengen we enkele hiervan onder uw aandacht.

  • Jezus geneest vandaag door Raymond Hausoul en Wim Kok 
  • Vergeten rijkdom; Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid door Daniël De Waele 

 

 

 

  • Nicewander & Brookins: Parels in het puin; Onze reis naar huis vanuit de ingrijpenden gevolgen van seksueel misbruik; uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling te Leuven.
  • Nadat we al eerder de speciale editie van Suske en Wiske, getiteld De drijvende dokters over het werk van Mercy Ships hadden ontvangen, is nu ook de franstalige versie, Bob et Bobette: Les médecins amphibies, in ons bezit gekomen. Daarnaast houden we ook de nieuwsbrieven van deze organisatie bij.
  • Bijzonder is ook het autobiografisch verslag van Janet Winston, die samen met haar man de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem overleefde. De titel van dit boek is Paris – Bruxelles, au cœur des attentats.
  • Ook de autobiografie van Adri van den Berk, Verbazingwekkende ommekeer, en het door Paul Maenhout in eigen beheer uitgegeven De liefde van Jezus vormen een mooie aanvulling op onze collectie publicaties die te linken zijn aan de protestants-evangelische gemeenschap in ons land.

Archief overbrengen?

Het is mogelijk om archief bij Evadoc onder te brengen. Als u het in bewaring geeft, bewaren en beheren wij uw archief, maar blijft u de eigenaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat we u altijd om toelating vragen als iemand iets uit uw archief wil raadplegen. De andere mogelijkheid is een schenking. Wij zorgen dan niet alleen voor het bewaren en beheren, maar gaan dan ook over het al dan niet raadplegen van het archief. Algemene richtlijnen voor het overdragen van papieren of digitaal archief vindt u hier en hier. Voor specifieke vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Aaldert Prins.

Consulentenwerking

KADOC heeft een uitgebreide consulentenwerking voor het divers religieus erfgoed Meer bepaald voor het documentair (archieven en publicaties) en immaterieel (tradities en gebruiken) erfgoed. Hierbij is de Evadoc consulent binnen KADOC het aanspreekpunt voor het protestants-evangelisch of anglicaans erfgoed. Voor vragen over objecten en onroerend erfgoed brengen we u graag in contact met onze collega’s van PARCUM.

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zich in- of uitschrijven voor de Evadoc nieuwsbrief.