financiële steun

Geef Onze Hoop terug hoop

Onze Hoop / Notre Espérance

Jarenlang, van 1925 tot 1963, gaf de Belgische Evangelische Zending (BEZ), nu Vianova, het tijdschrift Onze Hoop en zijn Franstalige tegenhanger Notre Espérance uit. Deze bladen zijn een unieke bron voor de geschiedenis van de verbreding van het protestants-evangelisch landschap in België na de Eerste Wereldoorlog. Ze geven inzicht in de ontwikkelingen op lokaal en nationaal vlak, in de internationale contacten en in het gedachtegoed van BEZ, een van oorsprong Amerikaanse organisatie.

Onze Hoop en Notre Espérance zijn echter sterk bedreigd. Vooral voor de periode tot de Tweede Wereldoorlog is de kwaliteit van het papier, waarop ze werden gedrukt, bijzonder slecht. Zelfs onder optimale omstandigheden, waarin ze in KADOC worden bewaard, is het natuurlijke verval van het papier hoog. Het wordt broos en elke manipulatie leidt tot beschadiging. Om Onze Hoop en Notre Espérance voor de toekomst te bewaren én hun inhoud blijvend toegankelijk te maken, is digitalisering een absolute noodzaak.

Digitaliseren kost echter geld. En het budget is beperkt. Daarom doen we voor de digitalisering van deze unieke tijdschriften een beroep op uw financiële hulp. Geef Onze Hoop / Notre Espérance terug hoop.

Bedrag voor de digitalisering: 2000 euro.

Door het samenwerkingsprotocol van Evadoc met KADOC zijn giften hiervoor fiscaal aftrekbaar als u hiervoor gebruik maakt van het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 van KADOC-KU Leuven met vermelding 400/0020/43911 

Benieuwd naar de tussenstand?

Op deze speciale crowdfundingpagina van KADOC-KU Leuven kunt u zien hoeveel er al is binnengekomen voor dit project. U zult dan ook merken dat deze blogpost met toestemming de KADOC tekst integraal heeft overgenomen.