Home

Wie zijn we ?

Evadoc is een archief- en documentatiecentrum voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Zij wil een geïntegreerde en integrale erfgoedwerking ontplooien en een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de protestants-evangelische biografie van Vlaanderen. De nadruk in de werking ligt op de interactie tussen de protestants-evangelische geloofsgemeenschap, cultuur en samenleving in Vlaanderen (in hun Belgische en internationale context).
Lees meer...

Wat doen we ?

  1. We verstrekken permanent advies aan protestantse en evangelische kerken, organisaties, vzw’s en personen met vragen en problemen omtrent hun archief
  2. Al dan niet in samenwerking met anderen wordt vorming verzorgd op het vlak van archief- en bibliotheekzorg
  3. Evadoc verzamelt en ontsluit protestants-evangelisch erfgoed
  4. Door publiekswerking wordt protestants-evangelisch erfgoed in de schijnwerpers gezet

Lees meer...

Wat zit in de collectie ?

De collectie omvat archieven, boeken, tijdschriften, brochures, affiches en audiovisuele publicaties van protestants-evangelische signatuur die in Vlaanderen (België) verschenen zijn en/of betrekking hebben op protestants-evangelisch Vlaanderen (België).
Lees meer...

De ETF is stichtend partner van Evadoc en doet geregeld beroep op de expertise van de Evadoc

Met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving bestaat een samenwerkingsprotocol, waardoor Evadoc onder meer gebruik kan maken van de expertise en infrastructuur van KADOC. Omgekeerd maakt KADOC ook gebruik van de expertise van Evadoc.

Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België is stichtend partner van Evadoc.