Nieuwsbrief

E-Nieuwsbrief 5 – 1

Evadoc E-nieuwsbrief Jaargang 5 nummer 1

Najaar 2014
Vernieuwde Website
Lezing Sébastien Fath
‘Towards the Ends of the Earth
Erfgoeddag 2014
Erfgoeddag 2015 en 2016
Digitalisering
Aanwinsten
Agenda

Najaar 2014

Deze nieuwsbrief is wat later verschenen dan u van ons gewend bent. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats was de vernieuwde website nog niet operationeel. Om deze gebeurtenis maximaal onder de aandacht te brengen, is besloten de lancering hiervan te koppelen aan de publicatie van een nieuwe e-nieuwsbrief.

Het is bovendien de bedoeling door de publicatiedata te verschuiven van eind juni en eind december naar begin oktober en begin april, meer aandacht voor onze werking te genereren. De aanvankelijke publicatiedata vielen immers in een periode dat veel mensen verlof opnemen, waardoor de mail die de e-nieuwsbrief aankondigt, al snel ondergesneeuwd raakt in een massa ongelezen e-mails.

Naar goede gewoonte krijgt u een overzicht van de activiteiten waarbij Evadoc in de afgelopen maanden betrokken was en worden ook enkele aanwinsten van ons archief- en documentatiecentrum opgelijst.

Vernieuwde Website

Na vijf jaar werd het hoog tijd de website grondig te restylen. De bedoeling is dat uw verblijf op onze site er een stuk aangenamer op is geworden en u bovendien sneller vindt wat u zoekt. Suggesties en opmerkingen ter verbetering van de site zijn altijd welkom. Voorlopig is enkel het Nederlandstalige luik operationeel. Het is de bedoeling dat de Franstalige en Engelstalige versie snel zullen volgen.

Lezing Sébastien Fath

Op uitnodiging van Evadoc, de Evangelische Theologische Faculteit en KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur efathn Samenleving kwam de Franse onderzoeker Sébastian Fath op 3 april 2014 naar Leuven voor 2 lezingen. In de namiddag werd een openbare lezing, getiteld ‘Immigrant Evangelical Churches in Europe and Social Integration: Mapping the phenomenon’ ingericht in de Evangelische Theologiche Faculteit, ’s Avonds werd onder dezelfde titel een variant van de lezing gehouden aan het KADOC, specifiek gericht op onderzoekers en wetenschappers. De aanwezigen werden op een boeiende en onderhoudende manier ingewijd in de veelkleurige wereld van de migrantenkerken.

 

‘Towards the Ends of the Earth’

008Van 23-25 april 2014 was Aaldert Prins als enige Belg aanwezig op een conferentie in Southampton (VK) getiteld ‘Towards the Ends of the Earth: Exploring the Global History of American Evangelicalism, 1840-2010′. Deze ontmoeting werd gezamenlijk georganiseerd door het Centre for Imperial and Post Colonial Studies (Universiteit van Southampton, het David Bruce Centre for American Studies (Keele University), het Institute for North American Studies (King’s College, Londen) en het Roosevelt Study Center ( Middelburg). De Belgische bijdrage schetste de humanitaire hulpverlening aan België door divers protestants-evangelische kerken en organisaties in de Verenigde Staten kort na de Eerste Wereldoorlog.

 

Erfgoeddag 2014

Onder de titel ‘Van Belgisch soldaat tot alle Brusselaars’ nam Evadoc in samenwerking met een aantal Brusselse kerken op 27 april 2014 voor het eerst deel aan de Erfgoeddag, een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. In het gebouw van de Protestants-Evangelische Kerk in de Brusselse Staatsbladstraat 7 kon men in de kelder terecht voor een tentoonstelling die het verhaal vertelde van de voorloper van de Belgische Evangelische Zending, de British and Allied Soldiers Evangelistic Campaign.

Deze tentoonstelling werd door ruim 100 mensen bezocht, waaronder enkele nazaten van soldaten die met oprichters Ralph en Edith Norton hadden gestaan. In dezelfde ruimte presenteerden zich een Iraanse, een Nederlandstalige, een Franstalige en een Vietnamese kerk die door de BEZ gesticht of daaraan gelieerd zijn.

026     012

In de kerkzaal vond een uniek concert plaats met het koor van de Franstalige kerk en een zanggroep van de Vietnamese kerk. Ook dit concert kon rekenen op een goede opkomst.

043     037

Erfgoeddag 2015 en 2016

De thema’s voor de Erfgoeddagen voor de volgende 2 jaar liggen ook al vast, respectievelijk ‘erven’ en ‘rituelen.’ Als u overweegt hieraan deel te nemen, is het altijd mogelijk om met ons contact op te nemen voor raad of eventuele samenwerking.

Digitalisering

Via het Vlaams Instituut voor Archivering wordt momenteel zowel audiovisueel materiaal dat bij Evadoc is ondergebracht gedigitaliseerd als beeldmateriaal van de Protestantse Omroep, dat zich in het archiefdepot van de VPKB te Brussel bevindt.
Het materiaal dat Evadoc beheert betreft voornamelijk audio-opnames van kerkdiensten van enkele kerken. De bedoeling is om een uitgebreide database op te bouwen met preken/erediensten uit de verschillende strekkingen van het Belgisch protestantisme. Als u of uw kerk nog een collectie cassettebandjes of andere dragers bezit met opnames van de eigen erediensten of preken bezit en deze aan ons zou willen schenken of door ons wil laten beheren, neem dan gerust contact met ons op.

Aanwinsten

Evadoc heeft de afgelopen tijd weer heel wat publicaties aan haar collectie kunnen toevoegen. Deze kunnen altijd in de KADOC-leeszaal in Leuven worden geraadpleegd. Ontlenen is niet mogelijk omdat het een bewaarbibliotheek is. Een greep uit de nieuwe aanwinsten vind u hieronder:

Qua archief wil ik wijzen op de collectie foto’s die we Joke Verrijzer ontvingen over het Kinderhuis in Genk, aangevuld met een nummer van het tijdschrift Koers uit 1971 waarin een interview met haar is gepubliceerd. Zowel via Erika Voskuil als van de Pinkstergemeente De Kruispoort te Brugge werd een paar dozen publicaties en archivalia ontvangen, voornamelijk met betrekking tot zondagsschoolwerk.
Enkele boeken die we aan onze collectie mochten toevoegen zijn: ‘Catechismus of onderwijzing in de christelijke leering’ door Nicolaas de Jonge, ‘Johannes Calvijn’ door B.W. Ganzevoort, ‘Hoe wordt ik verlost van de angst dat ik de onvergeeflijke zonde bedreven heb en van allerlei andere angsten?’ door J. Overdulve, ‘Door God geleid, werkschrift voor het derde studiejaar van het lager onderwijs’ door Raymond Crassaerts, ‘Wat doe ik – Christen – in zo’n geval?’ door George Winston, ‘Samen op de sofa’ door Jef en Herlinde De Vriese, ‘Gedenkt de gevangenen’ door Henk Bor, ‘Genezen van kanker’ door Hugo van Leemputten, een aantal publicaties van Susan Osazee van het Kingdom Life Center in Mortsel. Verder wordt onze bibliotheek geregeld uitgebreid via de bibliotheek van de Evangelische Theologische Faculteit. Sommige publicaties passen namelijk beter in onze collectie.

Agenda

Zondag 19 – donderdag 23 oktober

Deelname aan een internationale conferentie te Rome getiteld “Documenting Christianity New Technology = New Perspectives for Mission Studies in the 21st Century?”

Zaterdag 25 oktober

Stand op conferentie ‘Spirit and Bride say Come’ in Jezus-Eik

Woensdag 29 oktober

Deelname aan vergadering Archivarissen protestantse kerken/organisaties te Haarlem

Zaterdag 1 november

Evadoc heeft een stand op de Evangelische Familiedag in Sint-Niklaas.

Zaterdag 8 november

Workshop for the Anglican churches in Belgium at KADOC

Dinsdag 11 november

Evadoc heeft een stand op de Conventie van de A.E.P.E.B.

Evadoc heeft een stand op de VVP ontmoetingsdag.