Pinksterbeweging

Niet alles komt uit de VS

Als je de Evangelische Beweging in Vlaanderen een beetje kent, krijg je de indruk dat heel veel, zo niet alles geïmporteerd is uit de VS. Een deel van de Vlaamse Pinkstergemeenten hebben hun wortels in Ierland. Daar ontstond in 1915 de Elim Pinksterbeweging. De eerste die hiermee in Engeland in aanraking kwam was de Cornelis Potma (1861-1929), student aan de Bijbelschool van de Belgische Evangelische Zending. Een andere pionier van de Elim Pinksterbeweging in België, Johannes Rietdijk (1901-1986), was eveneens student aan die Bijbelschool. Beide moesten de opleiding overigens voortijdig verlaten omdat de toenmalige directie niet open stond voor deze nieuwe loot van het Westers Christendom. Ondertussen zijn de onderlinge verstandhoudingen sterk verbeterd en wordt er geregeld in verschillende organen en activiteiten goed samengewerkt. Wie op de hoogte wil blijven van de komende festiviteiten rond de internationale herdenking van de Elim Pinksterbeweging klikt best op deze link.