Archieven Bibliotheek DABOH Grijze literatuur

Over schatkamers en grijze literatuur

Van 19 – 23 oktober mocht ik deelnemen aan een bijzondere conferentie van DABOH, een studiegroep van de International Association of Mission Studies over Documentation, Archives, Bibliography and Oral History. Samen werd er gebrainstormd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitalisering van archieven en presenteerden sprekers uit Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Afrika hoe zij omgaan met de uitdagingen en mogelijkheden die de digitale revolutie archiefinstellingen als Evadoc te bieden heeft. De bijdragen van Andrew Walls waren zeer waardevol. Over het belang van deze missioloog en  vitale 80+er verwijs ik graag naar een artikel uit 2007 in Christianity Today.
Zijn uitspraken over het belang van grijze literatuur en het belang van locale archiefcentra die wereldwijd dprof-andrew-walls-negst-campuse geschiedenis van de kerk proberen te bewaren voor het nageslacht zijn me uit het hart gegrepen: Evadoc en alle andere archief- en documentatiecentra zijn niet te versmaden schatkamers waarin talloze geweldige verhalen over de Kerk in al haar facetten te vinden zijn. Het is een voortdurende uitdaging de kerk van vandaag en het brede publiek bekend te maken met deze historische juweeltjes.

Klik hier voor een inspirerend videofragment.