Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief december 2011

2e jaargang, nr. 2, december 2011

Met enige vertraging is de vierde E-nieuwsbrief op het internet geplaatst.

Inhoud

Publiekswerking
Evadoc op Facebook
Tentoonstelling IJzertorenmuseum
75 jaar EJV
Presentatie inventaris archief BEZ
ODIS
Vrijwilligers
Aanwinsten
Aankondiging nieuwe brochure

 

Publiekswerking

Evadoc op Facebook

Naast de website heeft Evadoc sinds kort ook een Facebook pagina. Hierop verschijnen geregeld berichten die te maken hebben met Evadoc zelf of met protestants-evangelisch erfgoed. Naast de klassieke post, telefoon en e-mail is dit een vierde manier om met ons in contact komen. U kunt uw betrokkenheid met Evadoc tonen door ‘Fan’ van ons te worden op de Facebook pagina.

Tentoonstelling IJzertorenmuseum

Op 30 maart 2012 opent in het IJzertorenmuseum te Diksmuide de tentoonstelling GOTT MIT UNS!!!In deze tentoonstelling wordt het geloof van twee kanten bekeken. Enerzijds hoe men in de propaganda probeerde aan te tonen dat God aan hun zijde meevocht en anderzijds hoe het geloof in de loopgraven tot uiting kwam. Op deze tentoonstelling zullen enkele stukken te zien zijn uit het BEZ-archief, dat bij Evadoc in beheer is. Deze organisatie is namelijk voortgekomen uit het privé-initiatief van de Amerikanen Ralph en Edith Norton om de Belgische soldaten zowel op materieel als geestelijk vlak de nodige bijstand te verlenen. In 1918 stonden zij met zo’n 15 – 20.000 Belgische soldaten in contact en hadden ze 10 secretaresses in dienst om de correspondentie te verzorgen.

75 jaar EJV

EJV-logoHet Evangelisch Jeugdverbond werd in 1936 opgericht als jeugdbeweging van de Belgische Evangelische Zending. Inmiddels is de werking verbreed en is het al heel wat jaren het jeugd(advies) orgaan van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. In verband met de viering van het 75 jarig bestaan werd beroep gedaan op Evadoc voor audiovisueel materiaal voor het tijdschrift Smaker en een videoclip.

Presentatie inventaris archief

BEZ

Op zaterdag 5 mei 2012 zal de inventaris van het archief van de Belgische Evangelische Zending gepresenteerd worden op de Heverlee-conferentie van de ETF. Deze inventaris zal ook online te benaderen zijn. In de loop van de komende weken zal het precieze programma van conferentie bekend gemaakt worden. Houd hiervoor de website van de ETF in de gaten of kijk geregeld op onze Facebook-pagina. Wie dossiers uit dit archief wil inkijken moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag bij Evadoc indienen. Korte tijd later zullen wij u hierop antwoorden.

ODIS

Wist u dat Evadoc ook meewerkt aan ODIS, het Onderzoekssteunpunt en databank intermediaire structuren in Vlaanderen, 19e-20e eeuw? Evadoc voert in deze databank gegevens in over protestants-evangelische kerken en organisaties, sleutelfiguren uit protestants-evangelische middens, publicaties van en over deze kerken, organisaties en personen en archieven die door hen werden nagelaten. Als u informatie hebt die de vrijgegeven steekkaarten aanvult of corrigeert, kunt u die gegevens naar ons mailen.

Vrijwilligers

Evadoc heeft er een (tijdelijke) vrijwilliger bij, die zich kort aan u voorstelt:

Mijn naam is David Bogaerds en sinds twee jaar studeer ik theologie aan de ETF. Hiervoor heb ik een studie bedrijfseconomie afgerond in Amsterdam. Het is dan ook via de ETF dat ik betrokken ben geraakt bij Evadoc. Sinds oktober ben ik drie uur per week bezig met het doorspitten van oude jaargangen van de Kruisbanier, op zoek naar relevante info voor de database ODIS. Op dit moment zijn dat jaargangen van net na de Tweede Wereldoorlog. Het is erg boeiend om te lezen wat er toen speelde en waar christenen zich mee bezig hielden!

Evadoc kan overigens nog altijd vrijwilligers gebruiken.
Zo zijn we dringend op zoek naar iemand die van tijd tot tijd zaken voor ons kan vertalen van het Nederlands naar het Frans.
Ook mensen die graag op het internet surfen kunnen ons – zelfs van thuis uit – goede diensten bewijzen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur ons dan een mailtje. Bellen kan natuurlijk ook.

Aanwinsten

De Evadoc-bibliotheek is weer enkele publicaties rijker geworden. Het gaat hierbij ondermeer om Het opvoedingstraject van God naar een volwassen christendom door Louis Sanders, Lutheranen in de Lage Landen onder redactie van K.G. van Manen; een tweetal Engelstalige boeken over de geschiedenis van Operatie Mobilisatie en de persoon van de stichter George Verwer; de brochure De schaduw van Matonge waarin aandacht is voor enkele migrantenkerken in deze kleurrijke Brusselse wijk en een nummer van Voyageur, Northeast Wisconsin’s Historical Review waarin een artikel verscheen van Judy Carlsen over een protestantse gemeenschap uit de buurt van Waver die eind 19e eeuw naar Wisconsin emigreerde. Voor dit artikel deed zij ondermeer een beroep op Evadoc.

Verder is er een aanvulling gekomen op het archief van het Evangelisch Centrum Haacht en Omgeving.

Aankondiging nieuwe brochure

Het is de bedoeling om in de loop van 2012 met een handige brochure voor protestants-evangelische kerken en organisaties op de markt te komen, waarin de basisbeginselen van archiefzorg en archiefbeheer helder worden uitgelegd. Meer informatie zal te lezen zijn in de volgende e-nieuwsbrief en via de Facebook-pagina

Deze zaken werden afgelopen najaar ook al aangereikt op regionale trainingsavonden. Deze konden spijtig genoeg maar op een beperkte interesse rekenen. De aanwezige deelnemers waren echter enthousiast en gingen naar huis met heel wat praktische en bruikbare tips voor de zorg van het lokale kerkarchief.


De volgende e-nieuwsbrief zal in juni verschijnen.


Evadoc vzw

p.a. KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 LEUVEN
T +32 (0)16 32 35 00
@ info@evadoc.be
www.evadoc.be

Facebook :

Copyright © Evadoc
Deze bladzijde van de Evadoc elektronische -nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op 26 januari 2012