Wie is wat

Bestuur

Het bestuur van de vzw(d) Evadoc is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Andreas Beck, Hoogleraar Historische Theologie ETF-Leuven
Vice-voorzitter: Geert Lorein, Hoogleraar Oude Testament, ETF-Leuven
Secretaris: Willem Maertens, secretaris van de Federale Synode van Protestants-Evangelische kerken in België
Penningmeester: Jef Saenen

Medewerkers

Momenteel beschikt Evadoc over een deeltijds consulent. Hij wordt momenteel bijgestaan door twee vrijwilligers, een webmaster en een vertaler Nederlands-Frans. Het is de bedoeling het aantal vrijwilligers nog wordt uitgebreid.

Consulent Evadoc binnen KADOC voor het protestants-evangelisch erfgoed: Aaldert Prins .

Aaldert Prins woont sinds 1986 in België en heeft sindsdien een uitgebreide kennis opgebouwd van het protestants-evangelisch landschap in Vlaanderen (in zijn Belgische en internationale context). Hij is naast Evadoc ook deeltijds werkzaam in het Protestants-Evangelisch Godsdienst Onderwijs (PEGO). Verder is hij als Doctor-assistent verbonden aan de vakgroep Historische Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit, waar hij op 28 maart 2015 promoveerde met een proefschrift over de geschiedenis van Belgische Evangelische Zending (BEZ).