Wie is wat

Bestuur

Het bestuur van de vzw(d) Evadoc is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Andreas Beck, Hoogleraar Historische Theologie ETF
Vice-voorzitter: Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België en covoorzitter van de ARPEE
Secretaris: Jef Saenen, lid Raad van Bestuur ETF
Penningmeester: John van der Dussen, secretaris van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België

Medewerkers

Momenteel beschikt Evadoc over een deeltijds consulent. Hij wordt momenteel bijgestaan door twee vrijwilligers, een webmaster en een vertaler Nederlands-Frans. Het is de bedoeling het aantal vrijwilligers nog wordt uitgebreid.

Consulent publiekswerking en communicatie Evadoc: Aaldert Prins .

Aaldert Prins woont sinds 1986 in België en heeft sindsdien een uitgebreide kennis opgebouwd van het protestants-evangelisch landschap in Vlaanderen (in zijn Belgische en internationale context). Hij is naast Evadoc ook deeltijds werkzaam in het Protestants-Evangelisch Godsdienst Onderwijs (PEGO). Verder is hij als Doctor-assistent verbonden aan de vakgroep Historische Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit, waar hij op 28 maart 2015 promoveerde met een proefschrift over de geschiedenis van Belgische Evangelische Zending (BEZ).