Wat doen we

  1. We verstrekken permanent advies aan protestantse en evangelische kerken, organisaties, vzw’s en personen met vragen en problemen omtrent hun archief
  2. Al dan niet in samenwerking met anderen wordt vorming verzorgd op het vlak van archief- en bibliotheekzorg
  3. Evadoc verzamelt en ontsluit protestants-evangelisch erfgoed
  4. Door publiekswerking wordt protestants-evangelisch erfgoed in de schijnwerpers gezet

1: Advies

Evadoc wil als expertisecentrum permanent advies verstrekken aan protestantse en evangelische kerken, organisaties, vzw’s en personen met vragen en problemen omtrent hun archief. Alle aspecten van het moderne archiefbeheer komen hierbij aan bod. Samen met de betrokken kerk, organisatie of persoon wordt eventueel via een bezoek ter plaatse gezocht naar de beste oplossing. Voor vragen en problemen is Evadoc steeds telefonisch, per e-mail en per brief bereikbaar.

2: Vorming

Via de organisatie van studie- en ontmoetingsdagen wordt aan de beheerders van protestants-evangelisch erfgoed de kans geboden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij Evadoc, om onderling ervaringen uit te wisselen en om vorming te ontvangen op het vlak van archief- en bibliotheekzorg. Door middel van workshops en lezingen zullen de basisprincipes van het beheer van erfgoed, op een heldere en bruikbare manier aangeboden worden. Meer gespecialiseerde onderwerpen, gebaseerd op vragen uit de praktijk, kunnen ook aan bod komen.

Al deze activiteiten zullen tijdig via de agenda worden aangekondigd.

3: Erfgoed

Evadoc neemt de taak op zich om het erfgoed van protestants-evangelische signatuur in kaart te brengen in zijn Vlaamse, Belgische en internationale context. Het wil dit erfgoed ook verzamelen en ontsluiten.
Door middel van enquêtes en via onderzoek ter plaatse wordt in kerken, gemeenten, organisaties en vzw’s van protestantse en evangelische signatuur actief op zoek gegaan naar archieven, tijdschriften, gemeenteblaadjes en audiovisuele documentatie (foto’s, film, video, audiocassettes, …).

4: Publiekswerking

Door een breed palet van initiatieven tracht Evadoc het brede publiek en de protestants-evangelische wereld te sensibiliseren voor het feit dat de archieven en publicaties de identiteit van betrokken mensen en gemeenschappen mee opbouwen. Daarnaast kan aan lokale initiatieven, zoals tentoonstellingen of het vieren van een jubileum, worden meegewerkt of de nodige ondersteuning worden geleverd.