Archieven Architectuur Evangelicals immaterieel erfgoed jubileum KADOC KU Leuven onroerend erfgoed Protestanten Universiteit Gent Vlaanderen

10 jaar Evadoc

Op donderdag 17 en zaterdag 19 oktober 2019 zal uitgebreid stil worden gestaan bij

het tienjarig bestaan van Evadoc. Het programma voor beide dagen wordt geleidelijk bekend gemaakt via deze website.
Met deze post worden het eerste tipje van de sluier opgelicht.

Op donderdag 17 oktober zal in nauwe samenwerking met KADOC-KU Leuven een academische lezing worden georganiseerd. Hierover later meer.

Op zaterdag 19 oktober is er een ontmoetingsdag op de Evangelische Theologische Faculteit. Het algemene programma loopt van 09:30 tot 14:00 uur.  Hierna volgen er nog praktische workshops om zelf goed zorg te dragen voor het archief en ander erfgoed van uw kerk of organisatie.

De eerste naam die we voor het algemeen programma bekend maken is Dr. Luce Beeckmans van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw aan de Universiteit Gent. Haar onderwerp is hoe Afrikaanse migranten bestaande panden ombouwen tot kerken. Dit thema, waarin de relatie gelegd wordt tussen migratie, religie en ruimte, is een onderdeel uit haar breder onderzoek ‘Mapping the invisible city.’ Deze kerken zijn inderdaad veel minder zichtbaar dan de klassieke kerken en kathedralen waarmee we vertrouwd zijn in onze dorpen en steden.

Een goed voorbeeld is La Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Qua bezoekersaantal is dit de grootste protestants-evangelische kerk in ons land. Elke zondag komen daar verspreid over meerdere erediensten meer dan 2.000 mensen samen. Hoewel de meeste van deze migrantenkerken veel kleiner zijn, zijn ze vaak net zo onopvallend in ons staatbeeld.