Archieven Belgische Evangelische Zending Bibliotheek Bijbeldag Evangelicals Evangelischen financiële steun gegevensbeheer Grijze literatuur KADOC KU Leuven Nieuwsbrief Protestanten Uncategorized

Waar is dat feestje? Evadoc E-nieuwsbrief 9-1: zomer 2018

Waar is dat feestje?
Stagiaire bij Evadoc
Stand Evadoc
Publiekscatalogus
Aanwinsten
Steun ons
In- of uitschrijven

Waar is dat feestje?

Volgend jaar is het al weer tien jaar geleden dat Evadoc werd opgericht. Door de goede samenwerking met KADOC-KU Leuven kon al snel een professionele dienstverlening worden opgebouwd. We willen deze – bescheiden – mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Momenteel staat nog niet precies vast in welke vorm dat zal gebeuren en op welke datum. Wel is zeker dat we niet alleen zullen stilstaan bij wat er in die tien jaar is bereikt. Op basis van ons beleidsplan 2019-2023, zullen we ook een blik vooruit werpen met betrekking tot het protestants-evangelisch erfgoed in ons land. Houd dus zeker onze website, Facebookpagina en onze e-nieuwsbrieven in de gaten voor verdere updates.

 

Stagiaire bij Evadoc

Mijn naam is Corike Baan, ik kom uit Nederland en studeer theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Gedurende twee maanden mocht ik stage lopen bij Evadoc om de archiefwereld en het werk van een archivaris te leren kennen. Deze stage hoorde bij mijn derde bachelorjaar aan de ETF. Als Nederlander in België waren en zijn er nog steeds veel dingen waar ik aan moet wennen. Dat is zeker het geval in de protestants-evangelische wereld in Vlaanderen. In mijn tijd bij Evadoc heb ik heel veel geleerd over de kerken in België en ik heb op een unieke manier mogen proeven van de Belgische cultuur. Ik kreeg allerlei documenten en archieven van verschillende mensen (vaak voorgangers) en organisaties onder ogen en mocht de inhoud ervan verwerken. Uiteraard hield ik daarbij rekening met de privacy. Ook heb ik tijdschriften ingevoerd in de catalogus. Een heel bijzonder stukje van mijn stage waren de prospecties. Daarbij gingen ik samen met mijn stagebegeleider, Aaldert Prins, bij mensen op bezoek die archief en verhalen hadden over hun eigen werk of het werk van hun familie. Die bezoeken waren heel bijzonder omdat we heel gastvrij werden ontvangen. Door alle verhalen en documenten die naar voren kwamen bij die bezoeken ging alle kennis, die ik opgedaan heb tijdens mijn studie op de ETF en tijdens mijn stage, voor mij leven. Er kwamen persoonlijke verhalen bij en dat gaf een hele bijzondere dimensie aan mijn tijd bij Evadoc.

Stand Evadoc

Corike Baan sloot haar stage af door op 1 mei mee achter de stand te staan op de Bijbeldag. Er was veel belangstelling voor de eerste jaargang van De Kruisbanier (1945) die op onze tafel ter inzage lag. Regelmatig klonk de vraag of dit blad gedigitaliseerd beschikbaar wordt.
Deze vraag zal in de komende tijd serieus onderzocht worden. Omdat het inscannen arbeidsintensief is, zou het ons helpen als iemand zich hiervoor als vrijwilliger bij ons aanmeldt. Omdat het langdurig opslaan en beschikbaar houden van digitale bestanden het een en ander kost, zijn speciale giften voor dit project ook meer dan welkom. Via onze Facebookpagina of deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Op Pinkstermaandag was Evadoc aanwezig op de jaarlijkse Convention de Pentecôte van de Assemblées de Dieu francophone de Belgique in Sint-Genesius-Rode. Ook hier waren er enkele goede contacten en werd een en ander uitgelegd over praktische problemen bij het elektronisch kerkarchief.

Publiekscatalogus

Zoals Corike Baan al schreef, zijn er dit voorjaar heel wat digitale en papieren tijdschriften ingevoerd in de publiekscatalogus. Deze publicaties waren al enige tijd in ons bezit, maar door tijdsgebrek nog niet zichtbaar voor de geïnteresseerde lezer. Via de geïntegreerde zoekinterface Limo van de KU Leuven doorzoek je in één moeite de verschillende materialen die Evadoc voor u ter beschikking heeft. Surf naar de catalogus van KADOC-KU Leuven en tik uw zoekterm in. Aan de linkerkant van uw scherm hebt u diverse mogelijkheden om uw resultaten te filteren, zoals ‘fysieke exemplaren,’ het type bron, publicatiedatum of onderwerp.

Aanwinsten

Een vaste waarde in deze nieuwsbrief is de rubriek aanwinsten. Ook in de eerste helft van 2018 is onze collectie verrijkt met verschillende archieven en publicaties. Zo is er het archief van Pinkstergemeente ‘Op de Rots’ uit Avelgem, die in 2017 haar deuren sloot. Het archief is bescheiden van omvang, maar bevat waardevolle informatie over de geschiedenis en contacten met andere kerken en organisaties
Een tweede archiefje is dat van het echtpaar Ernest Lignier en Johanna Panthöfer. De stukken voornamelijk betrekking op door Ernest Lignier verzorgde cursussen aan het Institut Biblique Belge, uitzendingen van La Voix Protestante op RTBF radio en publicaties over diverse onderwerpen.
Andere aan te stippen aanwinsten zijn de notulen van jeugdverenigingen van kerken van de Belgische Evangelische Zending in Antwerpen en Kortrijk uit de jaren ’40 en een fotoalbum van Kees en Toos Rosies over hun periode in Halle (1964-1969). Uit diezelfde periode stammen ook enkele plakboeken van Martha Peeters over evangelisatiecampagnes van de Belgische Evangelische Zending (1964-1968). Ook van haar afkomstig is een fotoalbum over de International Baptist Church in Antwerpen (1987-1996). Wat de archieven betreft sluit ik af met het in bewaring geven van 2 palletten archief door de Anglicaanse Diocese in Europe. Hierop zal in latere nieuwsbrieven verder worden ingegaan.
Een mooie aanvulling op het archief van het Bijbeldagcomité is de collectie programmaboekjes die we samen met wat andere documentatie en wat archief van haar vader mochten ontvangen van Hanna Verbauwhede uit Kortrijk. Het archief van de voorzitter van het Bijbeldagcomité bevatte wel correspondentie en ontwerpen van programmaboekjes uit de eerste jaren, maar meestal niet de uiteindelijke versie. Nu zijn alle programmaboekjes die tussen 1948 en 2008 verschenen ter gelegenheid van de Bijbeldag bij Evadoc te raadplegen.
Behalve archief en documentatie zijn er ook enkele boeken aan de collectie toegevoegd. Van George Winston zijn dat L’Eglise avec un grand E, Le mal et la souffrance en Les dons de l’Esprit, entre charismanie et charisphobie. Van de in 2014 opgestarte organisatie Recruits ontvingen we recent 3 in eigen beheer uitgegeven boeken Establish, Engage en Equip, waarvoor hartelijk dank. Tegelijkertijd wil ik dit aangrijpen op even wat dieper in te gaan op boeken die in eigen beheer worden uitgegeven. Het is voor organisaties als Evadoc niet altijd zo eenvoudig om op de hoogte te blijven van alles wat er buiten de traditionele uitgeverijen om in ons land wordt gepubliceerd. Hetzij in de vorm van ‘print-on-demand,’ hetzij als e-boek. Als u zelf als organisatie of persoon besluit een boek in eigen beheer uit te geven, stellen wij het enorm op prijs als u ons een exemplaar ter beschikking stelt. Geeft u zelf niets uit, maar hebt u weet van nieuwe titels die in eigen beheer zijn uitgegeven en een aanwijsbare link hebben met de protestants-evangelische of anglicaanse levensbeschouwing in ons land? Signaleer ons dan titel en auteur via info@evadoc.be.

Eindigen doen we met het rijk geïllustreerde Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d’une minorité, geschreven door Laurence Druez en Julien Maquet. Voor dit boek hebben de auteurs onder andere op zoekingen gedaan in de archieven van de Belgische Evangelische Zending, die door Evadoc worden beheerd.

 

 

Steun ons

Mede door uw financiële steun blijft Evadoc in staat dat de geschiedenis van de protestants-evangelische gemeenschap in onze contreien wordt bewaard en beschreven en via tentoonstellingen, publicaties etc. opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. U kunt vrijblijvend uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te 3001 Leuven (IBAN KREDBEBB).

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief