Archieven Belgische Evangelische Zending Bibliotheek documentair erfgoed Erfgoeddag Evangelicals Evangelischen Grijze literatuur KADOC KU Leuven Nieuwsbrief Pinksterbeweging Protestanten Vlaanderen Vrij Evangelische Gemeenten

Merkwaardige vondsten (en zoveel meer) Evadoc E-Nieuwsbrief 8-1: Zomer 2017

Merkwaardige vondsten in de Evadoc-archieven
Sporentocht. Het archief van de jeugdbewegingen in België
18e Erfgoeddag
Vrijwilligersjobs bij Evadoc
Digitale archieftips op Facebook
Stand Evadoc
Steun ons
Aanwinsten archieven
Aanwinsten boeken en tijdschriften
In- of uitschrijven

Merkwaardige vondsten in de Evadoc-archieven

Als archieven bij ons binnenkomen, moeten ze niet alleen worden geïnventariseerd, maar ook ‘geschoond.’ Dat wil zeggen: ontdoen van paperclips, nietjes, plastic mapjes, etc. Af en toe kom je wel merkwaardige dingen tegen. Zo zat in één van de archieven een Wybertje (snoepje) ter illustratie geplakt op een document. Bij een ander archief troffen we een paar sokken aan tussen de documenten. Zo ziet u maar, wat op het eerste gezicht saai werk lijkt, levert soms verrassende vondsten op.

Sporentocht. Het archief van de jeugdbewegingen in België

Ons land kent vele jeugdbewegingen. In een nieuwe publicatie van het Archief- en Bibliotheekwezen in België(ABB) is onlangs een referentiewerk verschenen waarin zo’n zeventig bewegingen en koepelorganisaties die tussen 1850 en 1970 actief waren in ons worden besproken. Alle bijdragen, geschreven door deskundigen ter zake, bevatten een selectieve bibliografie (met gepubliceerde en onuitgegeven werken), een kort historisch overzicht, een beschrijving van de bewaarde archieven, en een lijst van publicaties gerealiseerd door de betrokken jeugdbeweging (tijdschriften, infobladen, lied- en spelboeken et cetera). De bijdrage over de protestants-evangelische jeugdbewegingen werd door Evadoc verzorgd. KADOC-collega Luc Schokkaert verzorgde het hoofdstuk over de katholieke jeugdbewegingen. Met dit referentiewerk wil de ABB het onderzoek naar de geschiedenis van de jeugdbewegingen stimuleren. Prijs: 30,00 euro (portkosten en btw niet inbegrepen). Bestellen: abb@kbr.be

18e

Op zondag 22 april 2018 wordt in heel Vlaanderen en Brussel weer de jaarlijkse Erfgoeddag gehouden. Het thema is kies voor erfgoed. Ik ben er van overtuigd dat dat er tal van mogelijkheden zijn om iets op te zetten rondom het begrip kiezen en de kerk. Op de foto ziet u een impressie uit 2014, toen enkele Brusselse kerken meededen en veel nieuwe mensen over de vloer kregen.

Net als voorgaande keren zullen er weer infosessies gehouden worden en verschijnt er een inspiratiegids. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de erfgoedcel bij in de buurt. Zij zullen u graag helpen om van uw deelname een succes te maken. Vanzelfsprekend kunt u ook de hulp inroepen van Evadoc ! We zullen dan samen bekijken wat er mogelijk is. In ieder geval is dit een uitgelezen manier om op een laagdrempelige manier in contact te komen met het brede publiek. De inschrijvingstermijn sluit doorgaans begin januari. De exacte datum zal dit najaar op de website van de Erfgoeddag te vinden zijn.

Digitale archieftips op Facebook

Op de Facebookpagina van Evadoc is onlangs de eerste archieftip verschenen in verband met het digitale bestanden. In de post werd uitgelegd hoe MS Office en Libre Office Documenten met archiefwaarde langdurig te bewaren door ze op te slaan in het PDF/A formaat. Het is de bedoeling om op geregelde tijdstippen nieuwe tips te publiceren.

Stand Evadoc

Op 2e Pinksterdag was Evadoc aanwezig op de jaarlijkse conventie van Les Assemblées de Dieu francophone de Belgique in Luik. De wandkaart van Europa in de tijd van de Reformatie was een echte publiekstrekker.

Steun ons

Mede door uw financiële steun blijft Evadoc in staat dat de geschiedenis van de protestants-evangelische gemeenschap in onze contreien wordt bewaard en beschreven en via tentoonstellingen, publicaties etc. opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. U kunt vrijblijvend uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te 3001 Leuven (IBAN KREDBEBB).

Vrijwilligersjobs bij Evadoc

Recentelijk zijn op de Evadoc-website 7 concrete vrijwilligersjobs gepubliceerd van 2 – 4 uur per week. De meeste van deze jobs kunnen ook als thuiswerk worden gedaan. Hierbij gaat het om vertalen, invoer in een databank en informatie downloaden van het internet Bij 2 taken is aanwezigheid-op het kantoor in Leuven noodzakelijk: invoer in de bibliotheekcatalogus en voorbereidend werk voor digitalisatie van audiovisuele media door VIAA. Uiteraard wordt voorzien in de nodige begeleiding en opleiding. Voor meer specifieke informatie over deze vrijwilligerjobs klik hier.

Aanwinsten archieven

Dit voorjaar hebben de denominaties Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en de Association des Eglises Protestantes Evangéliques de Belgique (AEPEB) besloten hun organisatiearchief bij Evadoc in bewaring te geven. Beide denominaties zijn voortgekomen uit de Belgische Evangelische Zending (BEZ) waarvan Evadoc al geruime tijd het archief beheert. Beide archieven vormen zo een mooie aanvulling op de collectie en zullen in de komende maanden worden geïnventariseerd.

Aanwinsten boeken en tijdschriften

Zoals u hieronder kunt zien, is is de collectie boeken en tijdschriften in de afgelopen maanden weer flink aangevuld met oude(re) en nieuwe publicaties.

Adoul, André, Nos enfants
Anderson, Neil T., Op weg naar vrijheid in Christus Stappen naar bevrijding van zonde en gebondenheid
Aumônerie Militaire Protestante , Une mère extraordinaire: la vierge Marie
Aumônerie Protestante de la Gendarmerie , Qui a dit?
Barrett, Walter & De Vriese, Jef, Bezorgdheid
Barrett, Walter, Hoop voor alle problemen
Barrett, Walter& De Vriese, Jef, Schuld en schuldgevoelens
Benoit, Claire-Lise, Mes premières prières
Biebaut, Guido , Nieuwe mythen rondom homoseksualiteit
Bost, A., Saint Pierre n’a jamais été pape Appel à la conscience de tous les catholiques romains, particulièrement adressé au pape, sur le vrai sens du passage: tu es pierre, etc
Braekman, Emile M, La symbolique de la croix Huguenote
By Koppel, Gert, L’enfant clandestin Témoignage d’un enfant juif fuyant le nazisme
Caufriez, Guy , Terrorisme Essai de définition et d’appréciation éthiques
Caufriez, Guy, Science et foi Partenaires ou concurrents
Centre de formation evangélique, Les différences entre catholiques et protestants
Chambers, Oswald, Tout, pour qu’il règne Méditations quotidiennes
Collinet, Robert, Un pionnier de l’évangélisation en Belgique, Amand Cacheux, 1815 – 1895
De Ligne, Alfred , Een levende kracht in een zieke wereld
De Vriese, Jef, Macht over onreine geesten
De Vriese, Jef, Zelfaanvaarding
Demaude, M., Partage, solidarité, entraide
Derweduwen, Toon, De moeite waard! Vlamingen vertellen over hun geloof
Editeurs de Littérature Biblique, Le Dieu vivant
Editeurs de Littérature Biblique, Vivre … vraiment vivre
Evangelisch-Lutherse Kerk Antwerpen,  1939-1964-2014 75 jaar Lutherse Kerk in Antwerpen, 50 jaar Inwijding Kerkgebouw
Farah, Charles, Une famille chrétienne heureuse
FUTP, Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde (1540-1598)
Glibert, Alain, Les groupes découverte Un autre regard sur l’ évangelisation
Glibert, Alain, Ma croissance en Christ 5 études bibliques de base pour discussions en groupe
Glibert, Alain, Ma marche avec Christ 5 études bibliques de base pour discussions en groupe
Glibert, Alain, Mes premiers pas avec le Christ 5 études bibliques de base pour discussions en groupe
Hans, Abraham, De jonkvrouw van den Eikenhof
Hardy, Georges, Compte à rebours Un temps pour choisir
Hausoul, Raymond R., Martin Luther, lanceur d’alerte
Hegger, Herman Johannes, Mère, je vous accuse
Hegger, Herman Johannes, Moeder ik klaag u aan
Heyboer, Ronny, “””Wondergebied”” in de jungles van Borneo”
Hilton, Elise, La petite fille et le beau grand livre
Les dissidents du 16ème siècle
Hoyois, Pascale, La chênaie à Jacinthes: Egmont et Hornes, l’allégeance bafouée
Hoyois, Pascale, La chênaie à Jacinthes: Journal à quatre mains sous la Réforme
Hunter, J., Quatre cents questions et réponses
Hutchings, Eric, La foi triomphante s’entrainer pour une vie victorieuse
Kuen, Alfred, Il faut que vous naissiez de nouveau
Kuen, Alfred, Messages pour notre temps : l’ épître aux Hébreux, les lettres de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude, l’ Apocalypse de Jean / Introd. et transcr. en langage actuel par Alfred Kuen
Leijenhorst, Sjaak, Asielzoekers in de kerk Enkele opmerkingen en adviezen
Ligue pour la lecture de la Bible, Commentaires quotidiens pour adultes La parole de Dieu s’adresse à l’homme d’aujourd’hui
Lindsay, Harold Lee, La fin du monde: évacuation ou extinction
Lombart, Marc, Les ministères: entre don et mission Document d’étude pour les consistoires et les districts
MacArthur, John F.,  Donner selon Dieu
Macdonald, William, Le vraie disciple
Maeyens, Kurt, Geloofsopvoeding, hoe doe je dat?
Mission évangelique belge, Quelle est la différence entre catholiques et protestants?
Naze, Ghislain , Les relations au sein du couple
Nijs, Jan, De sociale voorschriften in de Tora
Osterrieth, Paul Alexander, Introduction à la psychologie de l’enfant
Ray, Maurice, S’ aimer L’amour et la vie conjugale à la lumière de l’Evangile
Rosies-Graaff, Toos, Geluk ligt in een klein hoekje
Salter, D., Entretiens sur la croissance chrétienne
Scheers, Raf, 500 jaar Luther
Schümmer, Léopold, La famille sanctuaire  et le culte de famille: ou comment transmettre la foi aux enfants
Sjöberg, Tage, De gemeente Gods in functie
Societe biblique belge, Jésus à la découverte de Jésus, 5 études bibliques de groupe basées sur l’évangile de Luc
Sörensen, David, Er klopt niks van! Onthutsende onthullingen over de evolutietheorie
Thompson, Phyllis, Un petit bout de femme
Tsai, Christiana, La Reine de la chambre noire
Van Adinkerke, Corneel, De tempel : de geschiedenis van een protestantse gemeente in Vlaanderen
Van de Wouwer, Marc, Trouver un sens à sa vie
Van den Eede, Daniel , Het boek Lachairoi. Een boodschap aan de Christelijke wereld
Van den Hurk, Frank, Verliezers winnen Groot nieuws van Marcus, de boodschap over Jezus Christus, de Zoon van God
Vandenbroeck, Ludmilla, Qui je suis pour Toi
Vanhees, Jan, De hervorming in Limburg
Vanhuysse,T,  L’Assurance du salut Un examen de ce que Rome enseigne sur la justification, la grâce, les bonnes oeuvres, les indulgences à la lumière de la Bible
Vernet, Daniel, La Bible et la science
Vink, Gerrit, Meer dan een naam De namen van Jezus en hun betekenis voor vandaag
Vink, Gerrit, Mucho más que un nombre Los nombres de Jesús y su significado actual
Volksdanscentrale voor Vlaanderen, Israelische volksdansen
Winston, George, Le chrétien et le monde

Jaarverslag van de Melania-commissie voor Midden-Java
Jesus en Satan Het drama der eeuwen
La Reine des Cieux
La valleé de l’amour
Newsletter of the Anglican Church in North and Central Europe
Votre réponse à 20 questions

 

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief