CRKC documentair erfgoed Faro Handleiding kerkinventaris immaterieel erfgoed onroerend erfgoed

Studienamiddag voor protestants-evangelische kerken 18 februari 2017

Op zaterdag 18 februari 2017 wordt de Handleiding voor het ophandleiding kerkinventarisstellen van een kerkinventaris voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen gelanceerd.
Deze publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in Leuven en het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Alle  kerkelijke gemeentes met een Bestuursraad hebben de wettelijke plicht een inventaris op te stellen en bij te houden. Maar ook voor alle andere kerkelijke gemeentes is een dergelijke inventaris geen overbodige luxe. Bij eventuele calamiteiten zal dit goed van pas komen in de afhandeling van het schadedossier. Door middel van deze handleiding wordt een methode aangereikt om nauwgezet de grote verscheidenheid aan voorwerpen in kerken te registreren.

Tijdens de studienamiddag komen ook de zorg voor het onroerend, documentair en immaterieel  erfgoed  van protestants-evangelische kerkgemeenschappen aan bod. Onder immaterieel erfgoed vallen tradities en gebruiken zoals doop, ziekenzalving, zondagsschool, … .

De studienamiddag wordt ingericht door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) en FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en heeft de medewerking van Evadoc.
Voor een gedetailleerd programma en het online inschrijvingsformulier gebruikt u deze link. Deelname is gratis, inschrijven (uiterlijk  vrijdag 10 februari 2017) verplicht.