Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief december 2013

4e jaargang nr. 2, december 2013

Inhoud

Winter 2013-2014
Lezing Sébastien Fath
Stagiair
Vrijwilliger
Erfgoeddag 2014
Digitalisering
Archief Vlaamse studentenvereniging Ichtus
Aanwinsten

Winter 2013-2014

Langs deze weg wil ik u allen een gelukkig en voorspoedig 2014 wensen. De komende vier jaar zullen we overspoeld worden met allerlei activiteiten, publicaties en tentoonstellingen ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Ook bij Evadoc zult u daar niet aan kunnen ontsnappen. Deze oorlog heeft ook zijn effect niet gemist op het Belgisch protestantisme. Zo ontstond in de eerste maanden van de  vijandelijkheden de protestantse aalmoezeniersdienst in het Belgisch leger. Nadat de wapenstilstand na vier bloedige jaren getekend was, ontplooiden de Amerikaanse Methodisten (South) en de Belgische Evangelische Zending hun activiteiten in België. Daarnaast wisten de al bestaande kerken langs verschillende kanalen extra financiële steun in het buitenland te verwerven om gebouwen te herstellen en hulp te verlenen aan de noodlijdende bevolking.
Lezing Sébastien Fath

De lezing die Sébastien Fath vorig jaar wegens ziekte moest annuleren wordt opnieuw georganiseerd. Op 3 april 2014 zal hij spreken over “Immigrant Evangelical Churches in Europe and Social Integration: Mapping the Phenomenon.” Deze lezing, met gelegenheid tot het stellen van vragen, zal hij een eerste keer van 14:00 – 16:00 verzorgen aan de ETF. Vanaf 17:00 geeft hij de lezing opnieuw in KADOC in het kader van de KADOC-KU Leuven Seminaries. De lezing aan de ETF is staat open voor iedereen. De lezing bij KADOC is gericht op onderzoekers van binnen en buiten de KU Leuven. Dr. Fath zal onder andere ingaan op de vraag wat dit fenomeen betekent voor de gevestigde kerken en hoe deze nieuwe kerken al dan niet de sociale integratie bevorderen. Sébastien Fath is auteur van een vijftiental boeken en permanent onderzoeker aan het Centre National de Recherche Scientifique, CNRS, te Parijs. Daarnaast is hij lid van de GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités), dat onderzoek doet naar godsdienst en secularisatie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de interculturele reflectie op Maatschappij, Politiek en Godsdienst.
Deelname is gratis, maar voorgaande inschrijving is verplicht.
Seminar ETF                                      Seminar KADOC

Stagiair

Mijn naam is Ruben Deschrevel en ik ben afkomstig uit Zedelgem. Ik studeer Theologie aan de ETF te  Leuven. Momenteel zit ik in mijn laatste bachelor-jaar. Een groot deel daarvan is toegewijd aan een stage; de mijne dus bij Evadoc.
Mijn reden(en) voor een stage bij Evadoc zijn samen te vatten in de volgende hoofdpunten.Deschrevel Ruben
Vooreerst hoop ik via deze stage een uitgebreider beeld te krijgen van de historische achtergrond van Evangelisch Vlaanderen. Een achtergrond die niet (uitsluitend) te vinden is in boeken of documentaires. Omdat ik vooral interviews ga houden en gesprekken voeren, hoop ik te groeien in die vaardigheden. Dit komt niet alleen mijn persoonlijk leven van pas, maar ook mijn verdere studies, die missiologisch- of zendingsgericht zullen zijn.
Verder vond ik dit ook een uitgelezen kans om Evadoc eens wat beter te leren kennen en al doende ook mijn steentje aan hun, mij aanvankelijk slechts ten dele bekende, waarde bij te dragen.

Kort gesteld, ik hoop dat deze stage positief mag doorklinken in zowel mijn persoonlijke leven in Evangelisch Vlaanderen en/of daarbuiten, de bekendheid en de waarde van Evadoc in België, en in de gehele Evangelische geloofsgemeenschap in België; hoe klein- of grootschalig dan ook.

Assistentie ETF-studente

Sinds kort helpt ETF-studente Petra Laagland Winder enkele uren per week om tijdschriften uit onze collectie in te voeren in de bibliotheek-catalogus. In de afgelopen jaren groeide de collectie tijdschriften sneller aan dan dat we ze konden verwerken. Zo’n zes verhuisdozen vol interessante documentatie wachten inmiddels op verwerking. Dankzij Petra’s inzet zult u binnenkort dus nog veel meer publicaties in de KADOC-leeszaal kunnen raadplegen.

Erfgoeddag 2014

Wat is erfgoed 2014de link tussen een  Steinway-vleugel, Belgische soldaten en een Nederlandstalige, een  Franstalige, een Iraanse, Vietnamese en Japanse protestants-evangelische kerk? Het is de bedoeling deze vraag te beantwoorden op zondag 27 april tijdens de Erfgoeddag 2014 in de Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles, Staatsbladstraat 7 te Brussel. Op dit moment staat nog niet vast of het voorstel door de organisatie wordt weerhouden. Zodra dit het geval is, zult u via de Facebook-pagina onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en komt u meer te weten over de invulling van het programma.

DigitaliseringPRO tv

Dankzij de samenwerking met KADOC kan Evadoc ook profiteren van de grote digitaliseringscampagne van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Omdat veel films, videobanden, cassettes en ander ander audiovisueel materiaal langzaam en onomkeerbaar onleesbaar wordt, is het PRO radioVIAA samen met haar partners  begonnen met een grootscheepse digitaliseringscampagne, waarover u hier meer kan lezen. Belangrijk voordeel voor ons is dat VIAA de kosten van deze digitalisering voor haar rekening neemt. In de volgende nieuwsbrief zult u meer lezen over welke materialen die onder de zorg van Evadoc vallen al zijn meegenomen. Belangrijk nieuws is dat ook alles in het werk wordt gesteld om de collectie film- en videobanden van de Protestantse Omroep in dit project op te nemen. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat hier heel wat uniek materiaal aanwezig is. Het oudste materiaal, uit de jaren  ’60 en ’70, is meestal al zwaar aangetast, maar zou dankzij dit project toch nog gered kunnen worden.

Archief Vlaamse studentenvereniging Ichtus

Deze maand heeft de Vlaamse studentenvereniging Ichtus haar landelijk archief bij Evadoc ondergebracht. Deze interkerkelijke evangelische studentenvereniging, die momenteel actief is in Antwerpen, Brugge/Oostende, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Mechelen, is aangesloten bij de International Fellowship of Evangelical Students. Evadoc heeft overigens ook goede contacten met de Franstalige tegenhanger, Groupes Bibliques Universitaires de Belgique.
Overigens heeft Evadoc via Hendrik Deelstra recent enkele nummers van het tijdschrift Pro Christi ontvangen, orgaan van de Christen Studentenvereniging, die in de jaren zestig erg actief was aan de Gentse universiteit.

Aanwinsten

Evadoc heeft het afgelopen jaar weer heel wat publicaties aan haar collectie kunnen toevoegen. Deze kunnen altijd in de KADOC-leeszaal in Leuven worden geraadpleegd. Ontlenen is niet mogelijk omdat we een bewaarbibliotheek zijn. Een greep uit de nieuwe aanwinsten vind u hieronder.
1875. Roomsch Katholicisme en Evangelie. Brussel: Algemeene Boekhandel van het Evangelisch Genootschap

1944. Lisez la Bible, Le Livre qui éclaire. Paris: 58, Rue de Clichy

1983. Maarten Luther 1483-1546; Enkele kroonblaadjes van de roos. Genk: Karl Barthcentrum

2009-2013. Kontakt West-Vlaanderen:Brugge, De Panne, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Knokke-Heist, Koekelare, Oostende, Poperinge.

Bender, Harold Stauffer, and Harold Stauffer Bender. 1969. Voici mon peuple. [Bâle]: [Agapé].

Blommaert, W. Vital. 1995. De Geuzenhoek te Horebeke

Blond, Pierre, Les Assemblées des frères : un siècle et demi d’histoire (1827 – 1977) Diss Lic. Brussel:   Faculté de théologie Protestante de Bruxelles

Braekman, E. M. 1977. Histoire de l’église protestante de Dour. Bruxelles [r. Leys 52]: E.M. Braekman.

Braekman, E. M. 1980. Le protestantisme à Bruxelles: des origines à la mort de Léopold I : [exposition : Bruxelles, Bibliothèque Albert Ier du 16 février au 27 mars 1980]. Bruxelles: Bibliothèque royale Albert I.

Bureau Kerk en Israël. 1999. Kerk & Israël onderweg. Utrecht: KTO-Bureau Kerk en Israël.

Collinet, Robert. 1947. La réformation en Belgique au XVIe siècle. Verviers: Ch. Vinche

Cox, Roger. 2004. Anglicans in Brussels; Revised Edition. Brussels:Holy Trinity Brussels

De Hertogh, Wim. 2013. William Tyndale 1495 – 1536. Vilvoorde: William Tyndale Museum

De Vuyst, Jan. 2013.  Djiezes, ’t Evangelie in ‘t Gents. Zingem: vzw Hoogseizoen

De Vuyst, Jan. 2013. Abatoet, ne Gentse roman. Zingem: vzw Hoogseizoen

De Vuyst, Jan. 2013. Beuzak, ne Gentse fiel. Zingem: vzw Hoogseizoen

Delen, Edwin. 2013. Protestantisme in Vilvoorde : een summiere geschiedenis van de William Tyndalekerk te Vilvoorde. Vilvoorde: William Tyndale Museum

Emery, Louis. 1937. Histoire du christianisme: manuel destiné à l’enseignement religieux.

Ganzevoort, B. W. 19??. Jezus en Maria in het Nieuwe Testament. Boechout: Stichting de Open Poort.

Ganzevoort, B.W. 1948. Bijbel en Kerk: de Antwerpse Bijbeldag en de Roomse reactie. Boechout (Antwerpen): Stichting De Open Poort.

Ganzevoort, B.W. 1949. Het Rooms-Katholicisme in het licht van de Bijbel. [Utrecht]: Centraal Bureau van de Nederlandse Militaire Bond.

Ganzevoort, B.W. 1950. Uit het leven van grote mannen: Maarten Luther. Amsterdam: Paulus Vereniging.

Grant, Sally. Edith Cavell, Nurse  and War-heroine. Dereham: Larks  Press

Hugo Van de Walle. 1972. De Gedachtenismaaltijd van de Heer

Internationale Vereniging ter Bevordering van Gewetens- en Godsdienstvrijheid. 1976. Geweten en vrijheid. Bern: Internationale Vereniging ter Bevordering van Gewetens- en Godsdienstvrijheid.

Jaarverslag Belgisch Bijbelgenootschap, 1970.

Lambotte Jr, Jules. 1966. Les chrétiens évangéliques adeptes de  la  non-violence. Flavion: Editions ‘Le Phare’

Lee, Robert E. A., and Pierre Pelsy. 1968. Question 7. Flavion (Namur, Belgium): Collections “Le Phare”.

Linde, J.M. van der, W. Lutjeharms, and J. Meerdink. 1968. Zenden, opvoeden, bouwen: momenten uit twee eeuwen geschiedenis der ZeisterBroedergemeente. Zeist: Seminarie der Evangelische Broedergemeeente.

Lutjeharms, W. 1957. De evangelische broedergemeente (Hernhutters).

Mietes, P.J. 1985. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Doorn: Het Zoeklicht.

Muller, Jean-Baptiste. 1964. Contes anabaptistes. Flavion (Prov. de Namur), Belgique: Librairie des Eclaireurs Unionistes.

Nouan, Paul, and R. Dumoulin. 1973. Het Adventisme: ontstaan, bestaansreden, leer. Brussel: Tekenen des Tijds.

Olsen, V Norskov, and R. Bruinsma. 1974. Pausdom en godsdienstvrijheid. Den Haag: Veritas.

Overbeeke, J.K. 1950. Jaarboek der  Evangelische Kerken in België. Hoboken: J.K. Overbeeke

Pannier, Jacques. 1940. Un héros du XVIme siècle: le réformateur des Pays-Bas, Guy de Bray, né à Mons vers 1521, pasteur à Lille, Tournai et Valenciennes, martyr à Valenciennes en 1567. Bruxelles: “La Gerbe”.

R. Collinet, L’Etendard de Guy de Bray

Raaf, A. de. 1983. Een eeuw Silo. Laken: Silogemeente.

Rooze, Egbert. 2007. A small church with a big heart. Antwerpen: VPKB Antwerpen-Noord.

Vragen over de heilige geschiedenis van het Oude Testament. Antwerpen: De Open Poort

Schyns, Matthieu. 1962. Philosophie du protestantisme.

Smith, Oswald J., and John Van der Dussen. 1980. Gij zult kracht ontvangen! Kortrijk: Stichting Maranatha.

Société biblique belge, Société biblique française, and Société évangélique de Genève. 1960. Manuel du colporteur biblique.

Société d’histoire du protestantisme belge. 1974. Bulletin / Société d’histoire du protestantisme belge = Bulletin / Vereniging voor de geschiedenis van het belgisch protestantisme. Bruxelles: Société d’histoire du protestantisme belge. V-10

Van Puyvelde, C. 1960. Wat scheiding maakt en wat verenigt: Rooms-Katholieke en reformatorische Christenen.

Van Puyvelde, C.L.A.M. 1949. Laatste Etappe van een overgang tot een kerk der Reformatie. Bouchout: Stichting De Open Poort

Van Puyvelde, C.L.A.M. s.d., Van Pastoor-Deken tot Evangelisch Predikant. Bouchout: De Open Poort

Van Wageningen, D. 1992. Gedenk de Dagen. Geschiedenis van de Protestantse kerk te Ronse Deel 2 1908-1939. Ronse: Protestants Aktiekomitee

VPKB. 1985. Jaarboekje

Würsten, Dick. 2013. Duitse Antwerpenaars, Antwerpse Duitsers? Sporen van een eeuw aanwezigheid (1794-1918). Antwerpen: Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen.

Würsten, Dick. 2013. Een Duitse kerk aan  de  Schelde; De verdwenen Christuskirche en  de Duits-protestantse gemeenschappen in Antwerpen. Antwerpen: Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen.

Zorn, D.-Louis. 1979. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute: fragments et textes bibliques pour chaque jour. Charleroi: L. Zorn.