Agenda

Provinciale trainingsavonden 2022

ARCHIEF? Wij?

Iedereen maakt archief. Dus ook elke kerkgemeente of vzw!
Maar … het valt niet altijd mee om als kleine kerkgemeente of organisatie uw documenten goed te ordenen en bij te houden.

Evadoc wil graag haar expertise met u delen. Samen staan we sterk om niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen te kunnen beschikken over de belangrijke e-mails, notulen, foto’s, websites, et cetera.

 

WAT?

Een archief is een geheel van documenten, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.

Kortom, alle papieren en digitale documenten die u maakt en ontvangt als persoon of vanwege uw functie en/of uw taken, maken deel uit van het archief.

HOE?

Archiveren is meer dan alleen een bestand opslaan of papier opbergen in een classeur.
Archiefstukken moeten makkelijk te raadplegen zijn door u én andere recht-hebbenden, zowel op korte als lange termijn.

WAAR BEWAREN?

Thuis, in het kerkgebouw, in de cloud….?????  Keus genoeg, maar wat is de beste optie?

VOOR WIE?

Voor iedereen die in een kerkgemeente of organisatie een secretariaatsfunctie heeft:

 • Secretaris van de kerkenraad / bestuursraad
 • Secretaris van het jeugdwerk, of een andere werking in de kerkgemeente
 • Webmaster, verantwoordelijke voor social media
 • Iedereen die geïnteresseerd is….

Programma provinciale trainingsavonden?

In het eerste deel van de avond gaan we dieper in op vragen zoals:

 • Waarom bewaren?
 • Wat zijn de risico’s voor digitale archieven?
 • Wat is het verschil tussen een back-up en een archief?
 • Wat wel en wat niet bewaren?
 • Wat met de GDPR?
 • ….

Het tweede deel van de avond zal eerder praktisch zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden behandelen we zaken zoals :

 • Wat is een goede mappenstructuur?
 • Wat zijn goede bestandsnamen?
 • Welke bestandsformaten gebruik ik?
 • Welke opslagmedia of cloudservices gebruik ik?
 • Het archiveren van e-mails, foto’s, websites, social media

 

PLAATSEN EN DATA               

 

05/10/2022

OM ZAV Center

Fabrieksstraat 63, 1930 Zaventem

20:00-21:45

12/10/2022

Evangelische Gemeente De Rots

Vierweegsestraat 54, 9032 Wondelgem

20:00-21:45

19/10/2022

VEG Paulus

Evence Coppeelaan 31, 3600 Genk

20:00-21:45

26/10/2022

EC Deurne

Boterlaarbaan 19-21, 2100 Deurne

20:00-21:45

09/11/2022

TABOR

Dampoortstraat 168, 8310 Brugge

20:00-21:45

Kosten en Inschrijving?

De avonden zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Inschrijven kan tot één dag op voorhand via deze link.

Meer informatie bij Aaldert Prins, info@evadoc.be; 016 37 74 39 ; 0499 23 13 23