Archieven Bibliotheek documentair erfgoed Evangelischen KADOC KU Leuven Nieuwsbrief Protestanten Uncategorized Vlaanderen

Evadoc gaat internationaal

 

Inhoudsopgave

Terugblik op 1O jaar Evadoc
Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems
Erfgoeddag 2020
Evadoc gaat internationaal
Jobstudent
Film en folder Evadoc
Fotohoekjes
Stand
Aanwinsten
Steun ons
In- en uitschrijvingen

Evadoc E-nieuwsbrief 10-2 Winter 2019-2020

Terugblik op 10 jaar Evadoc

Op donderdag 17 en zaterdag 19 oktober werd er uitgebreid stilgestaan bij het tienjarig jubileum van Evadoc. Het eerste luik was een extra KADOC-seminarie op donderdag 17 oktober 2019. Dat kaderde in de tienjarige samenwerking tussen Evadoc en KADOC. Onder de titel (Be)Keerpunt: Amerikaanse protestantse Europese zendingsprojecten 1945-1975  gaf Hans Krabbendam (Directeur Katholiek Documentatie Centrum – Radboud Universiteit Nijmegen) een voorproefje van zijn nieuwste boek dat binnenkort zal verschijnen.

Uitgangspunt van de boeiende uiteenzetting was de bezorgdheid bij een brede waaier van Amerikaanse protestanten over de geestelijke staat van Europa na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Op basis van bronnenmateriaal toonde hij aan dat de vele evangeliserende initiatieven niet tot de gehoopte opwekking in Europa leidde, maar wel tot een felle concurrentiestrijd en de uitbouw van een nieuw wereldwijd netwerk.

 

 

Twee dagen later, op zaterdag 19 oktober 2019, volgde in het gebouw van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) een studie- en ontmoetingsdag. Andreas Beck, Evadoc-voorzitter en decaan van de ETF, verwelkomde de deelnemers. Vervolgens beet Jelle Creemers, hoofddocent en vakgroepvoorzitter Godsdienst-wetenschappen & Missiologie aan de ETF, de spits af. Hij toonde aan de hand van een historisch overzicht van de relatie tussen de evangelische kerken en de overheid in België het belang aan van archiefonderzoek. Dat is essentieel om zowel de geschiedenis als de actuele situatie van deze religieuze minderheid in België  beter te verstaan.

Luce Beeckmans, verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, ging dieper in op de invloed van Afrikaanse migranten op het stedelijk weefsel in de Europese stad. Er werden concrete voorbeelden getoond van Afrikaanse pinksterkerken die niet-religieuze panden tot kerkgebouwen hebben verbouwd. Dit fenomeen kan terecht omschreven worden als stadsontwikkeling van onderuit.

Door ziekte van de spreker verviel op het laatste moment de bijdrage van Arjan van’t Riet. Hij zou spreken over het bewaren van het archief van een kerkgemeente.

De ochtend werd afgesloten met de officiële ondertekening van het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen Evadoc en KADOC. Dat werd ingeleid met twee korte filmpjes die de werking van beide erfgoedorganisaties goed in beeld brengt. Het filmje over Evadoc vindt u hier. Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2020 ook in het Frans en Engels beschikbaar wordt.

Na de lunch gaf werd een overzicht gegeven van de plannen voor de komende jaren, waarna de dag werd afgesloten met 2 workshops.

 

Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems

Een andere feestelijke gebeurtenis vond op 10 oktober 2019 in Brussel plaats . In aanwezigheid van vele genodigden werd het Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems plechtig geopend. Dit centrale archief van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) bevindt zich in het Huis van het Protestantisme, vlakbij het Brusselse Zuidstation. In 2012 heeft Evadoc op verzoek van de VPKB een rapport mogen opstellen over de bewaaromstandigheden van de verzamelde archieven die zich daar sinds 2009 bevonden . De stappen die geleid hebben tot de oprichting van dit nieuwe archiefcentrum liggen volledig in lijn met de door Evadoc geformuleerde adviezen.

Momenteel heeft het archief een omvang van een kleine 200 strekkende meter. De meeste inventarissen hiervan zijn online raadpleegbaar. Via een Youtube-kanaal zijn al enkele compilaties te bekijken van foto’s en documenten uit het archief. 

Erfgoeddag 2020

De jaarlijke Erfgoeddag is een ideale gelegenheid voor kerkgemeenten en organisaties in Vlaanderen en Brussel om met hun erfgoed naar buiten te treden. Het thema voor de 20e editie is ‘De Nacht‘ en speciaal voor deze gelegenheid is de Erfgoeddag uitgebreid tot een heel weekend: zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020. Wie wil deelnemen moet er snel bij zijn, want de inschrijvingen sluiten op 10 januari.
Om u op weg te helpen met welk soort activiteiten u zou kunnen deelnemen is er de traditionele inspiratiebrochure. Eén van de suggesties is een dia-avond; een mooie kapstok om de geschiedenis van uw kerkgemeente of organisatie voor het voetlicht te houden. Pinkstergemeente De Kruispoort is alvast op de kar gesprongen!

Evadoc gaat internationaal

Tijdens de studie- en ontmoetingsdag van 19 oktober konden we met belangrijk nieuws uitpakken over de verwerving van 2 belangrijke internationale archieven. De bal ging aan het rollen toen Daniel Liberek ons bezocht met de bijbel van Henri Bens. Bens leiddeYouth for Christ-België in de jaren 1950. Tijdens het gesprek kwam ter sprake dat Daniel’s vader, Samuel Liberek (1932-2014), jarenlang secretaris was geweest van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). Zoals we twee nieuwsbrieven geleden al konden meldden, werd Samuël Liberek’s deelarchief over de EEA al in (voorlopige) bewaring gegeven bij Evadoc.

Omdat dit deelarchief eigenlijk bij behoort tot het archief van de EEA, werd contact opgenomen met haar voorzitter, Frank Hinkelmann. Hij was druk doende het archief van de organisatie weer samen te brengen. Dat was door de jaren heen sterk versnipperd. Een deel bevond zich dus in België. Dat was nieuw voor hem. De dienstverlening die Evadoc door de samenwerking met KADOC kan aanbieden, overtuigden Hinkelmann en het voltallige bestuur om het volledige archief van de Europese Evangelische Alliantie in Leuven onder te brengen. Hierbij speelde ook mee dat de archieven zich vlakbij het EEA-kantoor in Brussel zullen bevinden.

Voordat Hinkelmann voorzitter werd van de EEA, was hij jarenlang werkzaam bij Operatie Mobilisatie (OM). Samen met enkele anderen zocht hij eveneens voor deze wereldwijde zendingsorganisatie een goed archiefdepot. Het feit dat België al heel vroeg een belangrijke hub werd voor OM is een goed argument om ook dit archief onderdak te verlenen. Opnieuw was de professionele dienstverlening de Evadoc en KADOC gezamenlijk aanbieden een doorslaggevend argument. Het nieuws van deze belangrijke stap werd tijdens de jubileumviering van Evadoc  bekendgemaakt door de symbolische overhandiging van de eerste documenten. Op de foto ziet u Evadoc-voorzitter Andreas Beck met OM-België directeur Martin Turner..

Over het belang van dit archief citeer ik graag het gezamenlijke persbericht dat Evadoc en OM Internationaal: “Het archief beslaat een periode van zestig jaar en bevat onder meer dossiers over Bijbelsmokkel naar de Soviet-Unie, een scheepsramp, teams die in een minibus van Zaventem naar India rijden en bergtochten in de Himalaya. Het archief documenteert de groei van een beweging die wereldwijd een impact heeft gehad op een miljard mensen. …

Dr. George Verwer, oprichter van OM, verklaarde vandaag: ‘Volgens Dr. Louis Palau is de geschiedenis van OM ‘een van de meest spannende, visionaire, motiverende verhalen in de zendingsgeschiedenis.’ Meer dan 100.000 personen zijn voor kortere of langere tijd betrokken geweest bij deze beweging, vaak onder de minst bereikte volken ter wereld. De erfenis van OM bestaat uit hun verhalen en verslagen. Daarom ben ik Evadoc dankbaar voor deze belangrijke stap die we hebben gezet om onze geschiedenis te bewaren. Nu de OM-archieven naar Leuven verhuizen en zo breder beschikbaar worden voor historisch onderzoek, is het mijn gebed dat velen bemoedigd zullen worden om in God te geloven voor grotere zaken dan de pioniers van OM ooit hadden kunnen denken!’ “

Jobstudent

Ook dit academiejaar hebben we weer een jobstudent bereid gevonden om te helpen bij de verwerking van archief. We laten haar zelf aan het woord.

Ik ben Jildau en werk dit academiejaar als jobstudent bij Evadoc. Ik ben bezig aan mijn BANABA Geestelijke gezondheidzorg. Als je je nu afvraagt waarom ik dan bij Evadoc werk? Dat is een goede vraag. Het verschil tussen mijn studies en de jobstudent is groot. Tijdens mijn studies focus ik op het helpen van mensen beter te functioneren in het dagelijks leven en te werken aan hun toekomstperspectief. Tijdens mijn studenten job ben ik bezig met geschiedenis en het juist documenteren ervan. Hierdoor heb ik het belang van het correct bijhouden van gegevens ingezien. Momenteel werk ik aan het archief van Vianova. Een aangename verassing was dat ik hierbij de naam van mijn opa tegenkwam. Zo zie je maar hoe klein christelijk Vlaanderen wel niet is.

Film en Folder Evadoc

Ons jubileum is aangegrepen om een nieuwe folder en een promotiefilmpje te ontwikkelen. De folder is nu al beschikbaar in het Nederlands en Frans. Volgend jaar volgt nog de Engelstalige variant. Op deze manier willen we nog beter onze werking en dienstverlening promoten bij de vele internationale kerkgemeenten in Vlaanderen en Brussel. Met datzelfde doel is ook een filmpje gemaakt. Momenteel is enkel de Nederlandstalige versie te bekijken, maar het is de bedoeling om in de loop van 2020 het beeldmateriaal ook te voorzien van Franstalige en Engelstalige audio.

Fotohoekjes

Het archief van Vianova (voorheen BEZ), bevat een aantal waardevolle fotoalbums die dringend gerestaureerd moeten worden. Zoals u kan zien op de foto zijn op heel wat plaatsen de foto losgekomen. Wie wil ons helpen de albums te herstellen door de foto’s met behulp van nieuwe fotohoekjes. Dat stelt ons in staat om deze albums op termijn te digitaliseren.
Ook voor andere taken zijn vrijwilligers meer dan welkom. Sommige vrijwilligerstaken kunnen zelfs van thuis uit gebeuren! Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u mailen naar info@evadoc.be.

Stand

Traditiegetrouw was Evadoc met een stand aanwezig op een aantal grote samenkomsten. De foto is getrokken tijdens de Conventie van de Assemblées Protestantes Evangéliques de Belgique in Mons op 22 september 2019. Op 2 november 2019 waren we present op de Vlaamse Evangelische Familiedag in Malle en op 11 november 2019 volgde nog de Conventie van Vianova en de Association des Eglises Protestantes Evangéliques de Belgique te Charleroi.

Aanwinsten

Onze archief- en documentatiecollectie blijft gestaag groeien met zowel nieuwe als oudere publicaties en archief. Zoals gebruikelijk brengen we in deze rubriek enkele van deze aanwinsten onder de aandacht.
In de eerste plaats de brochure die verschenen is naar aanleiding van het eeuwfeest van het Institut Biblique de Bruxelles: 1919-2019 Que l’Evangile se répandre encore!  Voor de samenstelling hiervanis dankbaar gebruik gemaakt van het archief van Vianova. Ook de tweede herziene druk van Uw Woord is de Waarheid, over de geschiedenis van Vianova, Oog in oog met Jozua door Gerrit Vink, Evangelisatie in de Bijbelstad door Kommer Groeneveld, Op zoek naar rust door Wout van Wijngaarden en Zoektocht naar hoop voor de stad onder redactie van Jack Barentsen zijn kakelvers aan onze collectie toegevoegd. Daarnaast ontvingen we van verschillende mensen aanvullingen op tijdschriften, (oudere) publicaties en wat kleinere aanvullingen op archieven.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Steun ons

U kunt Evadoc op verschillende manieren. Zo is het mogelijk materiaal aan ons te schenken of als vrijwilliger ons team te versterken. Een derde manier is ons financieel te ondersteunen. Dat kan door rechtstreeks een gift over te maken op ons rekeningnummer:

Het is ook mogelijk via Facebook uw vriendenkring op te roepen ons te steunen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van uw verjaardag. Facebook stort het volledige bedrag na afloop van de inzamelingsactie door naar onze bankrekening.

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief