Anglicaanse Kerk Archieven Bibliotheek Bijbeldag Evangelicals Grijze literatuur KADOC KU Leuven Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief 6-2

Evadoc E-nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 2

Najaar 2015
Evadoc-stand
De Anglicaanse geloofsgemeenschap
Geschiedenisproject Vrije Evangelische Gemeenten
1 mei Bijbeldag te Antwerpen
Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke archieven
Bronnen voor de studie van het hedendaags België
Erfgoeddag 2016
Aanwinsten
In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief

Najaar 2015

Archief- en documentatiecentra zoals Evadoc zijn enerzijds volop betrokken bij de problematiek van het archiveren van digitale bestanden en anderzijds bij de inventarisatie en preservatie van papieren archivalia. Soms worden er spectaculaire vondsten gedaan, zoals recentelijk in Nederland een collectie
onbestelde brieven van onder meer Franse Hugenoten.  In Hongarije werd een verrassende vondst in verband met de Holocaust gedaan bij het verbouwen van een appartement. De minder spectaculaire vondsten of aanwinsten, en dat zijn de meeste, zijn daarom niet minder belangrijk. Vroeg of laat worden ook die archivalia door iemand geraadpleegd. Ook in de afgelopen maanden kreeg Evadoc weer een brede waaier aan vragen uit binnen- en buitenland, zowel over de eigen collectie als historische vragen over de protestants-evangelische gemeenschap in Vlaanderen, en bij uitbreiding heel België. Ook in 2016 zullen we onze missie met veel enthousiasme en inzet uitvoeren. Daarbij is uw steun, in allerlei opzicht, meer dan welkom.

Evadoc-stand

Op 11 november
2015_Evadoc_stand_VVP was de Evadoc-stand opgetrokken in de Leuvense Brabanthal voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Keer op keer blijken dit soort initiatieven een vruchtbare aangelegenheid. Enerzijds worden diegenen die al met ons werk bekend zijn visueel herinnerd aan ons bestaan, wat geregeld leidt tot nieuwe aanwinsten voor ons documentatiecentrum. Anderzijds komen sommigen daar voor de eerste keer met Evadoc in contact. Naast aanvullingen van onze collectie leidt dit ook geregeld tot adviezen betreffende lokale erfgoedcollecties.

De Anglicaanse geloofsgemeenschap

In vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat het archief van de Brusselse pro-cOverdracht_gesch_Angl_Stockholm_2015athedral Holy Trinity tijdelijk bij Evadoc werd ondergebracht. Inmiddels is het archief geschoond, geïnventariseerd en herverpakt door stagiair Joris Windels. Het zal dan ook binnenkort terugkeren naar de gebouwen van Holy Trinity in Brussel. Voor consultatie dient u contact op te nemen met secretariaat van deze kerk. Bij deze actie werd een handgeschreven geschiedenis van de Anglicaanse kerk in het Noorse Oslo ontdekt dat op één of andere manier in het Brusselse archief verzeild was geraakt. Het is inmiddels overgedragen aan een vertegenwoordiger van de St. Edmunds parochie te Oslo die voor het werk in Brussel moest zijn.

De Anglicaanse kerk in Oostende vierde in afgelopen september het jubileum van 150 jaar Anglicaanse aanwezigheid in de badstad. Dit viel samen met de start van ingrijpende renovatiewerken aan het gebouw in de Langestraat 101. Ter gelegenheid van de festiviteiten werd een kleine brochure uitgebracht met een kort historisch overzicht van de geloofsgemeenschap. Er wordt overwogen de geschiedenis van de Anglicanen in Oostende op een wetenschappelijke wijze te documenteren. Desgevraagd heeft Evadoc advies verstrekt hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd.

Geschiedenisproject Vrije Evangelische Gemeenten

De Vrije Evangelische Gemeenten in Vlaanderen zijn begonnen met een een Oral-History project, waarin in elke aangesloten lokale kerk interviews gehouden zullen worden waarin vanuit persoonlijk standpunt wordt teruggeblikt op de lokale kerkgeschiedenis. Deze interviews zullen ook een neerslag krijgen in het tijdschrift van de denominatie, Verbinding. Om dit project in goede banen te leiden, wordt beroep gedaan op de expertise van Evadoc.

Bijbeldag te Antwerpen

Op 30 april 2016 zal in Antwerpen voor de 70e keer de Bijbeldag gehouden worden. Door de jaren heen vond dit initiatief op verschillende locaties plaats, zoals bijvoorbeeld het Rubenspaleis, de Christuskerk in de Bexstraat, de feestzaal van de Zoo, het Bouwcentrum, het Alpheusdal en Park Spoor Noord. Evadoc bezit een ruime collectie materiaal die de geschiedenis van deze Bijbeldag documenteert. Het is dan ook benaderd door het organisatiecomité om hieruit materiaal ter beschikking te stellen ter illustratie van de jubileum-editie op 30 april 2016.

Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke archieven

Elk jaar neemt Evadoc deel aan de door KADOC georganiseerde studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven. Dit jaar ging deze dag door op 30 mei in Leuven. Ook dit jaar waren er enkele protestants-evangelische deelnemers. Hoewel de meerderheid van de deelnemers betrokken is bij rooms-katholieke archieven, worden de onderwerpen zo gekozen dat ze ook in andere contexten relevant zijn. Via onze website zullen we u dan ook op de hoogte houden wanneer deze dag opnieuw wordt ingericht en hopen u daar dan ook te ontmoeten.

Bronnen voor de studie van het hedendaags België

Iedereen die zich enigszins wil verdiepen in de geschiedenis van België kan niet om het naslagwerk Bronnen voor de studie van het hedendaagse België heen. Volgend jaar komt een geactualiseerde versie van dit standaardwerk op de markt. Evadoc neemt hierin het hoofdstuk Protestantisme voor zijn rekening. Naast een herwerking van de bestaande informatie betreffende de Protestants-Evangelische Eredienst, zal het hoofdstuk ook uitgebreid worden met informatie betreffende het Anglicanisme in België. Dit ontbrak immers in de huidige uitgave. Via onze website wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van deze unieke uitgave.

Erfgoeddag 2016

Op zondag 24 april 2016 is het weer de traditionele Vlaamse Erfgoeddag. Het thema, rituelen, nodigt uit om ook de protestants-evangelische gemeenschap eens in de kijker te zetten. Wat verstaan we onder rituelen ? Een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan gebedshoudingen, handoplegging bij inzegening of gebed, gebruiken rond avondmaal, doop, huwelijk, overlijden, het kerkelijk jaar…
Omdat velen onbekend zijn met het protestants-evangelisch geloof, is dit een ideale gelegenheid om op een laagdrempelige manier belangstellenden in contact te komen met belangstellenden. Dit kan bijvoorbeeld door een fototentoonstelling. Vanzelfsprekend kunnen verschillende kerken in dezelfde woonplaats ook samen een project opzetten om zo de veelkleurigheid van de protestants-evangelische kerken te tonen. Uiteraard zijn er ook nog andere manieren om het erfgoed rond dit thema in de schijnwerper te plaatsen. Hebt u zelf niet direct goede ideeën, dan is de inspiratiebrochure misschien iets voor u. Uiteraard is Evadoc bereid om desgewenst u met raad en daad bij te staan. Inschrijven kan tot zondag 17 januari 2016.

Aanwinsten

In deze rubriek geven wel telkens een greep uit de aanwinsten van de afgelopen maanden :
Uitgegeven in eigen beheer :

  • Wim Roose, Omdat ik van je hou over pasen.
  • Linda Adriaens, Gegrepen, uit het leven van Ger Smit.

Uitgegeven bij een uitgever

  • Gerrit Vink, Oog in oog met Hizkia.

Audiovisueel Materiaal

  • Een collectie LP’s met Vlaams ingesproken evangeliserende teksten van Gospel Recordings
  • de LP Draagt veel vrucht van het Bijbel Instituut België uit 1965 werd verworven.

(Elektronische) Tijdschriften

  • Een aanvulling van het tijdschrift Vlaanders
  • Kerkblad Vrije Evangelische Gemeente De Bron, Zwijnaarde

Archieven

  • Archief Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (in Vlaanderen)
  • Aanvulling op het archief Jan Van Hees
  • Archief NGO Tear Fund

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief