Zevende Dags Adventisten

Cijfers Belgische Adventskerken 2013

SDADe Zevende Dags Adventisten hebben onlangs hun wereldwijde statistische gegevens over 2013 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er toen in België 30 lokale kerken waren met 6 erkende bedienaars van de eredienst. Het aantal leden werd vastgesteld op 2.266. Nog volgens deze bron betekende dat de gemeenschap het afgelopen jaar met 6% is gegroeid. Over tien jaar gemeten, is de groei 37%. Spijtig genoeg kan niet worden afgeleid welke factoren hierin een rol hebben gespeeld.