At your service!

Evadoc newsletter 11-2, Summer 2021 Content At Your Service!Open Monuments Day & Project Diverse Religious Heritage in FlandersInterns Evangelical Theological Faculty, LeuvenOperation Mobilisatie InternationalAcquisitionsCrowdfundingKADOC-KU LeuvenSubscribe or Unsubscribe At Your Service! Fortunately, many Covid-19 measures will have been lifted or relaxed … Continue reading

Evadoc Lettre de nouvelles 12-1 Eté 2021

Table de matières Nous sommes là pour vous !Open Monumentendag en HemelsbreedStagiaires Faculté de Théologie EvangéliqueOpération Mobilisation InternationalAcquisitionsCrowdfunding (Financement participatif)KADOC-KU LeuvenS’inscrire ou se désinscrire Nous sommes là pour vous ! Heureusement, lorsque cette newsletter sera publiée, de nombreuses mesures Covid-19 … Continue reading

Evadoc nieuwsbrief 11-2 zomer 2021

Inhoudsopgave Wij zijn er voor u!Open Monumentendag en HemelsbreedStagiairs Evangelische Theologische FaculteitOperatie Mobilisatie InternationalAanwinstenCrowdfundingKADOC-KU LeuvenIn- of uitschrijven Wij zijn er voor u! Als deze nieuwsbrief verschijnt, zijn gelukkig al heel wat Covid-19 maatregelen opgeheven of versoepeld. Net als iedereen, zien … Continue reading

Redonnez espoir à Notre Espérance

Notre Espérance / Onze Hoop Pendant des années, de 1925 à 1963, la Mission évangélique belge (MEB), aujourd’hui Vianova a publié le magazine Notre Espérance et son homologue néerlandophone Onze Hoop. Ces magazines sont une source unique pour l’histoire de … Continue reading

Geef Onze Hoop terug hoop

Onze Hoop / Notre Espérance Jarenlang, van 1925 tot 1963, gaf de Belgische Evangelische Zending (BEZ), nu Vianova, het tijdschrift Onze Hoop en zijn Franstalige tegenhanger Notre Espérance uit. Deze bladen zijn een unieke bron voor de geschiedenis van de verbreding van het protestants-evangelisch landschap in … Continue reading

Patrimoine d’autres temps, patrimoine dans autres temps

Table de matières D’autres tempsBénévoleHemelsbreedStagiaire ETFPartage d’expertiseErfgoeddag 2021AcquisitionsS’inscrire / désinscrire Evadoc Lettre de nouvelles 11-1 Hiver 2020-2021 D’autres temps Depuis la mi-mars, l’aménagement de notre société a profondément changé à la suite des mesures prises en lien avec le coronavirus. … Continue reading

Cultural Heritage from Past and Present

Table of contents Evadoc E-newsletter 11-1 Winter 2020-2021 Changing TimesVolunteerHemelsbreedETF-TraineeSharing ExpertiseFlemish Cultural Heritage Day 2021New AcquisitionsSubscribe or Unsubscribe Changing times The Covid-19 measures have profoundly impacted our society since mid-March 2020. Clearly, this also had an impact Evadoc’s operations. The … Continue reading

Erfgoed van andere tijden, erfgoed in andere tijden

Inhoudsopgave Andere tijdenVrijwilligerHemelsbreedStagiaire Evangelische Theologische FaculteitExpertisedelingErfgoeddag 2021AanwinstenIn- en uitschrijvingen Evadoc E-nieuwsbrief 11-1 Winter 2020-2021 Andere tijden De inrichting van onze maatschappij is sinds half maart grondig veranderd door de coronamaatregelen. Dat heeft uiteraard ook zijn impact (gehad) op de activiteiten … Continue reading

Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen

Fase 3 van het project Hemelsbreed is aangebroken! Het onderzoeksrapport is vanaf vandaag beschikbaar. Hemelsbreed_20201118 In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een integraal en particicipatief onderzoek naar het erfgoed van de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst. Het … Continue reading

Virtueel inkijkje in Vlaamse gebedshuizen.

Virtuele kennismaking met divers religieus erfgoed in Vlaanderen Continue reading